Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102038

Aranžér

Aranžér zajišťuje reklamní a aranžérské činnosti pro prezentaci zboží a služeb.

Odborný směr: Obchod a marketing
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Specialista vystavování zboží, Visual merchandiser, Decorator
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Samostatné navrhování a vykonávání aranžérských prací.
 • Zhotovování prostorových poutačů, nápisů a psaní transparentů ozdobným písmem.
 • Samostatná realizace výtvarně náročného aranžování a dekorace.
 • Úprava zboží a aranžování výkladních skříní.
 • Úprava prodejny a instalace prodejních výstav resp. realizace speciálního vystavení výrobků.
 • Aranžování, dekorování a výzdoba ucelených prostorů expozic a výstav.
 • Kreslení a psaní písma.
 • Vytváření a tisk reklamních a propagačních materiálů určených pro prodejní plochu za použití specializovaných počítačových programů a tiskáren.
 • Technické zpracování materiálů při aranžování, např. textil, papír, kovy, plasty.
 • Ošetřování a udržování technických pomůcek pro aranžování.
 • Výroba, sestavení a instalace propagačních prostředků plošných i plastických.

CZ-ISCO

 • 34321 - Aranžéři
 • 3432 - Aranžéři a příbuzní pracovníci

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3432 Aranžéři a příbuzní pracovníci http://data.europa.eu/esco/isco/C3432

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chladem x
Práce ve výškách x
Zátěž teplem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Aranžér 66-52-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru aranžér, propagační práce 6652H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie 34xxH
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie 34xxL
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie 34xxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů umění a užité umění 82xxH
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů umění a užité umění 82xxL
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů umění a užité umění 82xxM

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Aranžér/aranžérka v maloobchodu (66-024-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m12.D.3011 Posuzování vhodnosti způsobu aranžování zboží v závislosti na druhu zboží, prodejny a skupinách zákazníků 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
m12.A.3011 Úprava, výzdoba a dekorování prodejny, veletržních a výstavních prostor 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.D.7011 Návrh propagačních prostředků tj. poutače, nápisy, transparenty, letáky, plakáty, vývěsky, pozvánky, inzeráty, etikety, obaly vč. posouzení vhodných materiálů 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
m12.A.1001 Zhotovování a instalování jednoduchých i složitých propagačních prostředků z různých materiálů (papír, textil, plasty, dřevo) 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
m12.A.6011 Zpracování, skladování a ošetřování různých materiálů používaných při aranžování zboží i při výrobě dekorací, ekologické likvidování nepoužitelného odpadu 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
m12.D.8011 Vykonávání administrativních činností spojených s aranžováním a vystavováním 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
m12.A.3013 Úprava a aranžování exponátů ve veletržních a výstavních prostorách s ohledem na typ exponátů, sezónu, společenskou příležitost 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
m12.A.3010 Úprava a aranžování zboží v prodejnách a výkladních skříních s ohledem na sortiment zboží, sezónu, společenskou příležitost 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12.F.1001 Konstruování grafického písma a jeho umístění v ploše, barevné řešení písmomalířství 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
h13.A.6030 Úprava a aranžování zboží v obchodně provozní jednotce a výkladních skříních 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m16._.0004 reklamní grafika 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
m16._.0026 tisk na velkoformátových strojích 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
m12._.0011 aranžování regálů a výkladních skříní 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m12._.0012 design a aranžování výstavních stánků 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
h11._.0011 reklama, její hlavní zásady 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Poruchy vidění
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Poruchy prokrvení končetin

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.