Typ JP ID
Povolání 101968

Laborant v metalurgii

Laborant v metalurgii obsluhuje zařízení pro stanovení mechanických a metalografických vlastností a chemického složení kovů. Provádí sledování a vyhodnocení slévárenských a hutních procesů.

Odborný směr: Hutnictví a slévárenství
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Metalurgický laborant
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Odběry vzorků podle stanovených postupů.
 • Obsluha, příprava a nastavení měřící techniky.
 • Provádění mechanických zkoušek kovových i nekovových materiálů
 • Provádění metalografických výbrusů a jejich vyhodnocení
 • Provádění destruktivních a nedestruktivních defektoskopických zkoušek metalurgických výrobků.
 • Provádění chemické analýzy kovových materiálů
 • Kontrola vstupních surovin a materiálů
 • Kontrolu formovacích a jádrových směsí
 • Vedení příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 75430 - Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů)
 • 7543 - Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů) (CZ-ISCO 7543)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 22 638 Kč 36 489 Kč 55 502 Kč - - -
Středočeský kraj 23 397 Kč 36 371 Kč 55 253 Kč - - -
Plzeňský kraj 22 414 Kč 31 471 Kč 44 352 Kč - - -
Ústecký kraj 22 652 Kč 32 806 Kč 48 309 Kč - - -
Liberecký kraj 23 337 Kč 34 814 Kč 44 357 Kč - - -
Královéhradecký kraj 21 933 Kč 31 503 Kč 59 428 Kč - - -
Pardubický kraj 24 617 Kč 30 230 Kč 39 575 Kč - - -
Jihomoravský kraj 23 469 Kč 29 909 Kč 40 231 Kč - - -
Olomoucký kraj 19 697 Kč 27 215 Kč 36 057 Kč - - -
Zlínský kraj 21 212 Kč 29 558 Kč 36 961 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 23 679 Kč 33 658 Kč 43 486 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7543 Kvalitáři a testovači výrobků, laboranti (kromě potravin a nápojů) 31 708 Kč -

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Celková fyzická zátěž x x
Zraková zátěž x
Zátěž ionizujícím zářením x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž prachem x x
Zátěž teplem x x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž vibracemi x
Zátěž hlukem x
Zátěž chladem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru hutník, hutnické práce 2152H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru slévač, slévačské práce 2155H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství 21xxH

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Strojírenská metalurgie 21-44-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru hutní výroba a druhovýroba 2143L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru hutní výroba a druhovýroba 2143M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru slévárenská výroba 2144M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru slévárenská výroba 2144L

Legislativní požadavky

 • doporučené - Zvláštní odborná způsobilost pro práci se zdroji ionizujícího záření podle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j13.A.6001 Odběry vzorků 3 Nutné
j13.B.4101 Obsluha laboratorních přístrojů a zařízení 3 Nutné
j13.A.4413 Seřizování a nastavování laboratorních přístrojů a zařízení, ověřování jejich správné funkce 3 Nutné
e71.D.3021 Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů 3 Nutné
e71.D.9001 Vydávání příslušných dokumentů 3 Nutné
j13.D.8229 Evidence naměřených výsledků 3 Nutné
j13.D.4236 Provádění mechanických zkoušek kovových i nekovových materiálů 3 Nutné
j13.D.4237 Provádění metalografických výbrusů a jejich vyhodnocení 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 3 Nutné
e71._.0061 systémy a standardy jakosti a kvality ve strojírenství a kovovýrobě 3 Výhodné
j13._.0023 defektoskopie 3 Nutné
j14._.0001 anorganická chemie 3 Nutné
j14._.0002 organická chemie 3 Nutné
e52._.0006 validační programy pro statistické zpracování analytických dat 3 Výhodné
j13._.0016 metalografie 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 1
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření
 • Poruchy vidění
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.