Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 2040

Krajkář

Krajkář zajišťuje obsluhu strojů a zařízení pro výrobu běžných druhů pleteného zboží a krajkářského pleteného a paličkovaného zboží.

Odborný směr: Textilní a oděvní výroba
Odborný podsměr: výroba textilií a textilních výrobků
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Lace maker
Nadřízené povolání: Výrobce textilií
Příbuzné specializace: Přadlák, Textilní mistr, Úpravář textilií, Tiskař textilií, Pracovník jakosti v textilní výrobě, Plsťař, Síťař, Pletař, Tkadlec, Provazník, Prýmkař, Barvíř textilií, Výrobce netkaných textilií
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Evidence dat o kvalitě a výrobě.
 • Zásobování strojů přízí, nitěmi a dalším materiálem.
 • Obsluha výrobních strojů a přídavných zařízení.
 • Odstraňování jednoduchých poruch a zajišťování odstranění větších poruch na strojích.
 • Kontrola zpracovávaného materiálu na vstupu i výstupu z výrobních strojů, odstraňování přetrhů nití.
 • Odebírání a odvádění zboží.
 • Řezání, párání krajek.
 • Laserové tavení okrajů záclonových výrobků.
 • Klasifikace, adjustace krajkářských a záclonových výrobků.
 • Označování vad ve zboží na výrobním stroji.
 • Spolupráce při přípravě a seřizování strojů a zařízení při změně vzoru.

CZ-ISCO

 • 81521 - Obsluha tkacích strojů
 • 8152 - Obsluha tkacích a pletacích strojů

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Obsluha tkacích a pletacích strojů (CZ-ISCO 8152)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Královéhradecký kraj 21 436 Kč 29 129 Kč 40 011 Kč - - -
Pardubický kraj 20 287 Kč 26 636 Kč 30 575 Kč - - -
Jihomoravský kraj 25 143 Kč 27 128 Kč 32 429 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 16 857 Kč 21 854 Kč 26 976 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8152 Obsluha tkacích a pletacích strojů 27 766 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
8152 Obsluha tkacích a pletacích strojů http://data.europa.eu/esco/isco/C8152

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zraková zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Výrobce textilií 31-57-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru pletař, pletařské práce 3154H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce textilií, textilní výroba 3157H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce 8251L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru výrobce textilií, textilní výroba 3157E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru pletař, pletařské práce 3154E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru výtvarné a uměleckořemeslné práce 8251H

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e21.B.1051 Obsluha pletacích strojů (jednolůžkových, dvoulůžkových, plochých, okrouhlých aj.) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.B.1057 Paličkování na paličkovacích krajkářských strojích 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.D.3912 Posuzování jakosti a klasifikování pletenin a materiálů pro pleteniny 1 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.D.3925 Posuzování jakosti záclonových výrobků a značení chyb 1 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21.B.1056 Pletení krajek, krajkovin a záclon na rašlových strojích 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e21._.0002 textilní materiály a produkty, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21._.0026 technologie krajkářství, paličkování 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e21._.0032 technologie strojního pletařství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.