Typ JP ID
Povolání 103063

Obsluha regálových zakladačů

Obsluha regálových zakladačů řídí skladovací zařízení, určené pro uskladňování, vyskladňování a manipulaci se zbožím.

Odborný směr: Doprava a logistika
Odborný podsměr: logistika, skladování, balení
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Kontrola pojezdové dráhy a vlastního regálového zakladače před započetím práce.
 • Kontrola hlavních mechanismů a zabezpečovacích zařízení regálového zakladače před započetím práce.
 • Kontrola kabiny regálového zakladače a ovládacích zařízení.
 • Řízení regálového zakladače.
 • Vedení potřebných dokladů a dokumentace o provozu regálového zakladače.

CZ-ISCO

 • 83439 - Obsluha ostatních manipulačních zařízení (kromě obsluhy vysokozdvižných vozíků)
 • 8343 - Obsluha jeřábů, zdvihacích a podobných manipulačních zařízení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Obsluha jeřábů, zdvihacích a podobných manipulačních zařízení (CZ-ISCO 8343)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 20 104 Kč 32 727 Kč 48 834 Kč - - -
Plzeňský kraj 21 423 Kč 26 000 Kč 37 046 Kč - - -
Ústecký kraj 22 932 Kč 31 447 Kč 42 049 Kč - - -
Královéhradecký kraj 20 207 Kč 30 272 Kč 40 665 Kč - - -
Pardubický kraj 15 488 Kč 27 359 Kč 39 230 Kč - - -
Kraj Vysočina 15 595 Kč 19 480 Kč 32 835 Kč - - -
Jihomoravský kraj 17 183 Kč 23 872 Kč 34 656 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 22 263 Kč 29 977 Kč 36 485 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8343 Obsluha jeřábů, zdvihacích a podobných manipulačních zařízení 28 734 Kč -

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Příprava regálového zakladače k činnosti. 3
Přemísťování zboží ve vodorovném a svislém směru a ukládání a vykládání zboží do a z regálů. 3
Využívání přesuvny regálového zakladače a přemísťování regálového zakladače mezi uličkami regálů. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x x
Práce ve výškách x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojírenství a strojírenská výroba 23-xx-H/xx
KKOV Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxH

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 2
a08 Řešení problémů 2
a09 Plánování a organizování práce 3

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b03 Numerická způsobilost 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h27._.0001 provozní dokumentace zdvihacích zařízení 3 Nutné
h27._.0004 všeobecné pojmy z oblasti zdvihacích zařízení 3 Nutné
h27._.0005 bezpečnost práce u zdvihacích zařízení 3 Nutné
h27._.0007 zabezpečovací zařízení zdvihacích zařízení 3 Nutné
h27._.0008 zakázané a rizikové manipulace u zdvihacích zařízení 3 Nutné
h27._.0012 požadavky na jeřábové a pojížděcí dráhy, ocelové konstrukce a kabiny zdvihacích zařízení 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h27.D.2126 Kontrola pojezdové dráhy regálového zakladače a regálové uličky 3 Nutné
h27.D.2127 Kontrola regálového zakladače před započetím práce 3 Nutné
h27.B.0005 Funkční zkouška regálového zakladače před započetím práce 3 Nutné
h27.B.0006 Pojezd v regálové uličce a svislá manipulace s regálovým zakladačem 3 Nutné
h27.B.0007 Příčná manipulace se zakládacím stolem – vysouvání a zasouvání 3 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.