Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 102794

Drogista

Drogista vykonává příslušné prodejní činnosti a poradenství v oblasti prodeje drogistického zboží, různých druhů chemických prostředků používaných v domácnosti a prodeje kosmetiky a parfémů.

Odborný směr: Obchod a marketing
Odborný podsměr: nákup a prodej zboží, služeb a nemovitostí
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Prodavač drogistického zboží
Nadřízené povolání: Prodavač
Příbuzné specializace: Pokladní
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava a úprava zboží k prodeji.
 • Předvádění zboží zákazníkovi včetně jeho propagace.
 • Poskytování kvalifikované poradenské činnosti a nezbytných informací zákazníkovi.
 • Vhodná nabídka nových druhů zboží, náhradních druhů zboží a dodatečná nabídka.
 • Udržování a posilování kontaktů se zákazníky.
 • Přejímka, kontrola, skladování, ošetřování a dohlížení na zboží.
 • Inventarizace a pomoc při identifikaci příčin inventurních rozdílů a plánování požadavků na zavedení opatření zamezující inventurním ztrátám.
 • Vedení kontrolní pokladny, obstarávání hotovostních a bezhotovostních plateb.
 • Poskytování efektivních služeb zákazníkům, balení zboží standartním i dárkovým způsobem, vyřizování dotazů a stížností.
 • Vedení a zpracování prodejní dokumentace, např. záručních listů, stvrzenek atd. a příprava dalších příslušných dokumentů.
 • Poskytování základního poradenství o technických a produktových informacích z oblasti drogistického zboží a kosmetiky.

CZ-ISCO

 • 52234 - Prodavači drogistického zboží, kosmetiky
 • 5223 - Prodavači v prodejnách

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Prodavači v prodejnách (CZ-ISCO 5223)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 16 541 Kč 26 446 Kč 37 284 Kč - - -
Středočeský kraj 16 544 Kč 23 090 Kč 34 040 Kč - - -
Jihočeský kraj 17 528 Kč 24 876 Kč 32 289 Kč - - -
Plzeňský kraj 16 868 Kč 25 030 Kč 35 485 Kč - - -
Karlovarský kraj 14 891 Kč 22 442 Kč 33 320 Kč - - -
Ústecký kraj 16 609 Kč 22 665 Kč 34 672 Kč - - -
Liberecký kraj 17 290 Kč 22 673 Kč 33 385 Kč - - -
Královéhradecký kraj 17 000 Kč 22 954 Kč 33 700 Kč - - -
Pardubický kraj 17 070 Kč 23 156 Kč 33 007 Kč - - -
Kraj Vysočina 17 234 Kč 22 542 Kč 32 119 Kč - - -
Jihomoravský kraj 16 572 Kč 23 044 Kč 32 453 Kč - - -
Olomoucký kraj 15 442 Kč 21 714 Kč 31 434 Kč - - -
Zlínský kraj 16 872 Kč 20 916 Kč 31 422 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 16 612 Kč 22 909 Kč 33 559 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5223 Prodavači v prodejnách 23 692 Kč 25 148 Kč
52234 Prodavači drogistického zboží, kosmetiky 23 443 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5223 Prodavači v prodejnách http://data.europa.eu/esco/isco/C5223

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zraková zátěž x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Prodavač 66-51-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru prodavač, obchodník, obchodní provoz 6651H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů obchod 66xxH

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h14.D.8011 Vedení administrativní agendy spojené s prací na kontrolní pokladně 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.D.3021 Provádění hygienicko-sanitační činnosti ve skladovacích prostorech a dodržování hygienických předpisů při manipulaci se zbožím a materiálem 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.C.2001 Projednávání objednávek, popř. dalších podmínek při plnění objednávek s obchodními partnery 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.C.2991 Objednávání zboží včetně doplňkového sortimentu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.A.6992 Ukládání zboží na provozovně dle stanovených požadavků (např. tematické členění), jeho skladování a ošetřování s cílem předejít poškození tohoto zboží 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.D.3991 Provádění přejímky dodaného zboží včetně kontroly správnosti cen a dokladů o dodaném zboží 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.D.8995 Vystavování dokladů o prodeji zboží včetně dokladů o zaplacení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.C.1992 Poskytování odborných rad a informací zákazníkům týkajících se prodávaného sortimentu včetně sortimentu doplňkového 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.D.3016 Posuzování kvality zboží a materiálu při odběru, při přejímce a při reklamaci, vyřizování reklamací v souladu s platnou legislativou 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.D.8023 Inventarizace zboží a obalů v prodejně 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.C.3012 Profesionální jednání ve styku se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány v souladu s platnou legislativou 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.A.6016 Zvládnutí technik balení a expedice zboží s ohledem na jedinečnost sortimentu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.C.4015 Přijímání hotovostních a bezhotovostních plateb a obsluha pokladny 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h13._.0002 provoz maloobchodu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0012 přejímka zboží 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0013 inventarizace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0024 postupy při reklamacích, práva spotřebitele 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0031 skladování a ochrana zboží 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0032 balení zboží 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14._.0083 zbožíznalství drogistického zboží 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0051 hygienické zásady v obchodě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0017 způsoby plateb v obchodním styku 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0020 psychologie prodeje 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Závažná onemocnění páteře

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.