Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 2179

Mechanik vakuových zařízení

Mechanik vakuových zařízení obsluhuje stroje a zařízení na výrobu vakuových výrobků a provádí jejich seřizování a opravy.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: montáž, opravy, seřizování strojů, přístrojů a zařízení
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Údržbář, Vakuář, Maintenance Man, Maintenance technician
Nadřízené povolání: Mechanik strojů a zařízení
Příbuzné specializace: Vahař, Mechanik polygrafických strojů, Mechanik geologickoprůzkumných zařízení, Zámečník kolejových konstrukcí a vozidel, Mechanik báňské záchranné služby, Montér vzduchotechniky, Mechanik opravář, Montér točivých strojů
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Čtení a použití technických podkladů.
 • Stanovení pracovních kroků, prostředků a metod.
 • Obsluha a základní údržba vakuových strojů a zařízení.
 • Opravy a seřizování strojů a zařízení pro mechanické úpravy součástí pro vakuové a polovodičové výrobky.
 • Opravy a montáže vakuových zařízení.
 • Seřizování čerpacích linek pro výrobu barevných obrazovek a napařovacích zařízení.
 • Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

CZ-ISCO

 • 73119 - Výrobci, mechanici a opraváři ostatních přesných přístrojů a zařízení
 • 73112 - Výrobci, mechanici a opraváři měřicích a regulačních zařízení (kromě elektro)
 • 7311 - Výrobci, mechanici a opraváři přesných přístrojů a zařízení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Výrobci, mechanici a opraváři přesných přístrojů a zařízení (CZ-ISCO 7311)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Ústecký kraj 32 145 Kč 47 164 Kč 53 821 Kč - - -
Jihomoravský kraj 24 372 Kč 30 070 Kč 39 327 Kč - - -
Olomoucký kraj 20 767 Kč 25 820 Kč 35 342 Kč - - -
Zlínský kraj 31 515 Kč 38 729 Kč 55 716 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 27 559 Kč 42 590 Kč 58 163 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7311 Výrobci, mechanici a opraváři přesných přístrojů a zařízení 29 904 Kč 36 255 Kč
73112 Výrobci, mechanici a opraváři měřicích a regulačních zařízení (kromě elektro) 33 821 Kč 38 589 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7311 Výrobci, mechanici a opraváři přesných přístrojů a zařízení http://data.europa.eu/esco/isco/C7311

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zraková zátěž x x
Zátěž vibracemi x
Zátěž hlukem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž teplem x x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž prachem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Jemný mechanik 23-62-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní mechanik, montérské práce 2364H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru servis a opravy strojů a zařízení 2345L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce 2366H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru optik 2362H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru montáž strojů a zařízení 2344L

Další vhodné kvalifikace

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Svařování kovů (svářečský průkaz) - úřední zkouška - odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Z1

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e74.D.1044 Orientace v normách a v technických podkladech a dokumentaci vakuových zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.3084 Montáž a svařování či pájení systémů vakuových prvků (např. obrazovek, elektronek, magnetronů aj.) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e73.A.2086 Chemické úpravy dílců polovodičových součástek a integrovaných obvodů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.4039 Seřizování, ošetřování a údržba zařízení, nástrojů a pomůcek pro výrobu vakuových prvků a zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.1015 Zhotovování součástí vakuových prvků (např. žhavicích vláken, katod, mřížek apod.) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e61.A.3085 Zatavování baněk vakuových prvků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.3788 Kontrola a provádění funkčních zkoušek a zkoušek těsnosti vakuových zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.6524 Diagnostikování poruch zařízení pro čerpání vzduchu z vakuových prvků a pro jejich plnění plyny a zatavování jejich baněk 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.D.2958 Volba postupu práce, nástrojů a pomůcek pro zhotovování vakuových zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.A.1001 Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81._.0081 technologie výroby elektrotechnických a elektronických součástek 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75._.0005 strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75._.0011 strojní mechanismy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75._.0012 součásti a mechanismy jemné mechaniky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0001 elektrotechnika 1 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0021 elektronika obecně 1 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění páteře
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Duševní poruchy
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Chladová alergie
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.