Typ JP ID
Specializace 7562

Pracovník vnitřní poštovní služby II

Pracovník vnitřní poštovní služby II zabezpečuje činnosti vykonávané v zázemí pošty.

Odborný směr: Poštovní a doručovatelské služby
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Nadřízené povolání: Operátor poštovního provozu
Příbuzné specializace: Pracovník poštovní přepážky, Poštovní doručovatel, Pracovník poštovní přepravy I
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zpracování poštovního materiálu přicházejícího na poštu a odcházejícího z pošty.
 • Příprava dokladů pro doručovatele.
 • Třídění zásilek.
 • Práce v poštovní úložně - zpracování a evidence nedoručitelných zásilek.
 • Předávání zásilek do poštovní přepravy.
 • Řešení nepravidelnosti a závad.

CZ-ISCO

 • 44121 - Pracovníci vnitřní poštovní služby
 • 4412 - Pracovníci poštovního provozu (kromě úředníků na přepážkách)

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Pracovníci poštovního provozu (kromě úředníků na přepážkách) (CZ-ISCO 4412)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 25 019 Kč 28 889 Kč 36 440 Kč 23 463 Kč 32 468 Kč 43 911 Kč
Středočeský kraj 22 640 Kč 24 758 Kč 31 071 Kč - - -
Jihočeský kraj 22 034 Kč 23 757 Kč 28 371 Kč - - -
Plzeňský kraj 22 508 Kč 24 488 Kč 29 874 Kč - - -
Karlovarský kraj 21 870 Kč 23 671 Kč 26 525 Kč - - -
Ústecký kraj 22 077 Kč 24 376 Kč 28 813 Kč - - -
Liberecký kraj 22 191 Kč 23 890 Kč 27 516 Kč - - -
Královéhradecký kraj 22 699 Kč 24 303 Kč 28 103 Kč - - -
Pardubický kraj 22 375 Kč 24 898 Kč 29 077 Kč - - -
Kraj Vysočina 21 940 Kč 23 725 Kč 27 557 Kč - - -
Jihomoravský kraj 22 530 Kč 25 831 Kč 31 750 Kč - - -
Olomoucký kraj 22 270 Kč 25 269 Kč 29 627 Kč - - -
Zlínský kraj 21 913 Kč 23 848 Kč 27 492 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 22 225 Kč 24 359 Kč 28 875 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
4412 Pracovníci poštovního provozu (kromě úředníků na přepážkách) 25 192 Kč 29 855 Kč
44121 Pracovníci vnitřní poštovní služby 25 183 Kč 30 300 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Příjem poštovních zásilek na poštu a jejich výprava z pošty. 3
Zpracování provozních dokladů. 3
Třídění zásilek a jejich příprava na doručení. 3
Třídění zásilek a jejich výprava do přepravní sítě. 3
Příprava dokladů pro doručovatele na pochůzku. 3
Zpracování a evidence zásilek v poštovní úložně. 3

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Manipulant poštovního provozu a přepravy 37-51-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru manipulant poštovního provozu a přepravy 3751H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu ve skupině oborů ekonomika a administrativa 63xxJ
KKOV Střední vzdělání s výučním listem xxxxH

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Pracovník vnitřní poštovní služby II (37-020-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h26.D.3902 Kontrola dokladů u poštovních zásilek 3 Nutné
h26.D.8901 Třídění listovních a balíkových zásilek 3 Nutné
h26.D.8032 Zpracování provozních dokladů 3 Nutné
h26.D.1007 Orientace v provozních předpisech a technologických postupech 3 Nutné
h26.A.6033 Zpracování poštovních zásilek, příjem zásilek na poštu a výprava do přepravní sítě 3 Nutné
h26.D.8022 Evidence a zpracování zásilek v poštovní úložně 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h26._.0001 poštovní předpisy, ceníky, poštovní tajemství 3 Nutné
h26._.0011 poštovní provoz, druhy poštovních zásilek a poštovních služeb 3 Nutné
h26._.0012 poštovní známky a ceniny 3 Nutné
h26._.0023 postupy automatizovaných poštovních technologií 3 Nutné
h26._.0031 spojový zeměpis 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 1
a12 Zvládání zátěže 2
a11 Aktivní přístup 2
a10 Celoživotní učení 1
a09 Plánování a organizování práce 3
a08 Řešení problémů 2
a07 Samostatnost 2
a06 Výkonnost 2
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 0
a04 Flexibilita 2
a03 Kreativita 3
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Duševní poruchy.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.