Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 101821

Strojník pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice

Strojník pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice zajišťuje provoz a obsluhu technologického zařízení vodárenských čerpacích a přečerpávacích stanic.

Odborný směr: Vodní hospodářství
Odborný podsměr: vodovody a kanalizace
Další odborné podsměry: výroba strojů, zařízení a ostatních kovodělných výrobků
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Strojník pro obsluhu vodohospodářských zařízení, Obsluha vodárenské čerpací a přečerpávací stanice, Mistr provozu
Nadřízené povolání: Strojník vodárenských zařízení
Příbuzné specializace: Strojník pro obsluhu čistírny odpadních vod, Strojník pro obsluhu úpravny pitné vody
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Obsluha a údržba včetně drobných oprav strojního zařízení čerpacích a přečerpávacích stanic.
 • Pravidelná kontrola informačních řídicích systémů strojního zařízení čerpacích a přečerpávacích stanic z hlediska technických parametrů.
 • Kooperace s odbornými servisy při seřizování, diagnostice oprav zařízení, jeho řídících, regulačních a bezpečnostních celků.
 • Zajišťování technologického procesu čerpání a přečerpávání vody.
 • Vedení evidence a příslušné dokumentace ke všem zajišťovaným činnostem.

CZ-ISCO

 • 81891 - Obsluha zařízení ve vodárenství a vodohospodářství (včetně čistíren vody)
 • 8189 - Obsluha stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Obsluha stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená (CZ-ISCO 8189)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 25 278 Kč 32 892 Kč 49 999 Kč
Středočeský kraj 25 308 Kč 34 122 Kč 47 753 Kč 24 528 Kč 31 197 Kč 37 107 Kč
Jihočeský kraj 23 255 Kč 27 043 Kč 37 519 Kč - - -
Plzeňský kraj 20 961 Kč 29 045 Kč 38 437 Kč - - -
Karlovarský kraj 27 210 Kč 34 947 Kč 46 728 Kč - - -
Ústecký kraj 24 678 Kč 31 252 Kč 48 123 Kč 24 327 Kč 30 322 Kč 35 166 Kč
Královéhradecký kraj 29 084 Kč 36 475 Kč 48 980 Kč 25 164 Kč 31 063 Kč 40 310 Kč
Pardubický kraj 26 090 Kč 31 819 Kč 47 515 Kč - - -
Kraj Vysočina 22 224 Kč 32 368 Kč 48 718 Kč - - -
Jihomoravský kraj 25 999 Kč 33 364 Kč 45 056 Kč 24 504 Kč 32 473 Kč 37 704 Kč
Olomoucký kraj 23 984 Kč 30 109 Kč 40 529 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 23 891 Kč 34 606 Kč 51 582 Kč 24 743 Kč 30 574 Kč 36 641 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
8189 Obsluha stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená 31 878 Kč 31 199 Kč
81891 Obsluha zařízení ve vodárenství a vodohospodářství (včetně čistíren vody) 32 072 Kč 31 481 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
8189 Obsluha stacionárních strojů a zařízení jinde neuvedená http://data.europa.eu/esco/isco/C8189

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Práce ve výškách x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž hlukem x
Pracovní doba, směnnost x
Duševní zátěž x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Celková fyzická zátěž x
Zraková zátěž x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž prachem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chladem x
Zátěž teplem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru montér-vodopotrubář 3658H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Chemik 28-52-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru elektrikář, elektrotechnické práce 2651H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce 2366H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů 2365H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní mechanik, montérské práce 2364H

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Strojník/strojnice pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice (36-027-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f25.D.1321 Orientace v technických podkladech pro obsluhu strojů a zařízení sloužících k čerpání vod 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.8025 Vedení provozních záznamů o provozu strojů, strojních technologických zařízení a energetických zařízení na čerpací stanici 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.A.4023 Údržba a běžné opravy strojů a zařízení sloužících k čerpání vod 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.1322 Orientace v procesech čerpání vod 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.B.2001 Obsluha ovládacích panelů automatizovaných provozů sloužících k čerpání vod 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.B.4321 Obsluha strojů a zařízení čerpacích a přečerpávacích stanic vod 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25.D.1004 Dodržování BOZP při obsluze zařízení k čerpání vod 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
f25._.0031 vodárny, úpravny vod 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f25._.0032 měřicí a další zařízení vodohospodářských soustav ve vodárnách 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13._.0033 čištění odpadních vod 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
f21._.0001 základy ekologie 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
f22._.0002 nakládání s odpady 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
f25._.0002 hygienická ochrana vody 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e74._.0002 obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e75._.0011 strojní mechanismy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0001 elektrotechnika 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
j11._.0002 algebra 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
j13._.0001 fyzika obecně 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
j13._.0011 hydromechanika, hydraulika, pneumatika 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
j14._.0014 hydrochemie 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
j13._.0010 hydraulika 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 1
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Poruchy vidění
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Drogová závislost v anamnéze

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.