Typ JP ID
Povolání 30823

Mechanik seřizovač obráběcích strojů

Mechanik seřizovač obráběcích strojů provádí seřizování, obsluhu a údržbu širokého sortimentu strojů, zařízení a linek.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: montáž, opravy, seřizování strojů, přístrojů a zařízení
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Čtení a používání technických podkladů.
 • Stanovování pracovních kroků, prostředků a metod.
 • Seřizování, obsluha a údržba výrobních strojů, zařízení nebo linek např. obráběcích, textilních, balicích, tavicích a lakovacích.
 • Evidence technických dat o průběhu a výsledcích práce.

CZ-ISCO

 • 72335 - Mechanici a opraváři průmyslových strojů a zařízení
 • 72333 - Mechanici a opraváři obráběcích strojů

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2017

Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů a zařízení (CZ-ISCO 7233)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 22 515 Kč 31 150 Kč 42 623 Kč - - -
Středočeský kraj 18 542 Kč 31 482 Kč 46 976 Kč - - -
Jihočeský kraj 12 887 Kč 27 084 Kč 39 569 Kč - - -
Plzeňský kraj 24 013 Kč 32 738 Kč 43 999 Kč - - -
Karlovarský kraj 20 945 Kč 27 824 Kč 35 685 Kč - - -
Ústecký kraj 22 260 Kč 28 463 Kč 42 088 Kč - - -
Liberecký kraj 23 762 Kč 34 953 Kč 49 115 Kč - - -
Královéhradecký kraj 14 543 Kč 25 841 Kč 36 620 Kč - - -
Pardubický kraj 22 214 Kč 29 112 Kč 35 578 Kč - - -
Kraj Vysočina 20 819 Kč 29 514 Kč 51 457 Kč - - -
Jihomoravský kraj 20 628 Kč 30 234 Kč 40 182 Kč - - -
Olomoucký kraj 19 553 Kč 26 009 Kč 38 075 Kč - - -
Zlínský kraj 19 543 Kč 27 322 Kč 37 830 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 20 266 Kč 29 658 Kč 42 600 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2017 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
7233 Mechanici a opraváři zemědělských, průmyslových a jiných strojů a zařízení 29 006 Kč 24 046 Kč
72333 Mechanici a opraváři obráběcích strojů 28 523 Kč -
72335 Mechanici a opraváři průmyslových strojů a zařízení 33 437 Kč -

Příklady prací

Příklady prací ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Seřizování, obsluha a údržba automatických linek na výrobu převodovkových skříní, meziskříní a klikových skříní. 7
Seřizování, obsluha a údržba center s CNC systémem pro nejsložitější součásti (za předpokladu, že je prvním kusem vytvářen přímo program). 7
Seřizování, obsluha a údržba poloautomatických a speciálních brousicích strojů, např. BAC 25, BUA 31, BDA 400, se speciálními nástavbami na broušení listů lopatek (nebo jinými nástavbami) s přesností IT 6 a vyšší včetně sledovacích měřidel MARPOSS. 7
Seřizování, obsluha a údržba bezhrotých brusek na broušení povrchu ložiskových kroužků s přesností IT 4 včetně nastavování jednoúčelového měřidla. 6
Seřizování, obsluha a údržba brusek na broušení koulí a zvláštních tvarů s přesností IT 6, např. návěsů oběžných turbínových lopatek apod. 6
Seřizování, obsluha a údržba hydraulických lisů na technicky velmi náročné členité výrobky z termoplastů s vysokými požadavky na přesnost ve velmi složitých čelisťových formách v závislosti na postranním otvírání čelistí včetně zkoušení formy a kontroly rozměrů, např. programové vačky sedmého stupně skládající se ze čtyř až čtrnácti lamel s průměrným počtem šest až dvacet úhlově přesně rozložených a rozměrově přesných výstupků a drážek po celém obvodu apod. 6
Seřizování, obsluha a údržba jednotlivých stanic pro kompletní opracovávání koster elektromotorů. Linka má 28 jednotek, na kterých se provádí dvojnásobné frézování patek a plochy svorkovnice, soustružení vnitřních průměrů a vrtání děr v různých polohách včetně řezání závitů. 6
Seřizování, obsluha a údržba jednoúčelových lapovacích strojů na lapování povrchu kuliček s přesností IT 1. 6
Seřizování, obsluha a údržba jednoúčelových složitých speciálních strojů na opracovávání těles vodovodních a parních armatur, diskových matek a těles termoregulačních ventilů s vícepolohovým sledem ovládaných elektro-hydraulickým zařízením. 6
Seřizování, obsluha a údržba linek na kování dvou a více kusů současně v složitých zápustkách s pracovní silou kovacích lisů nad 10 MN. 6
Seřizování, obsluha a údržba poloautomatických karosářských linek na lisování dveří nebo podlah automobilů. 6
Seřizování, obsluha a údržba skupinově nasazených číslicově řízených (CNC) obráběcích center na výrobu složitých výrobků s přesností IT 8. 6
Seřizování, obsluha a údržba speciálních brousicích strojů na broušení globoidního a šnekového ozubení. 6

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zraková zátěž x x
Celková fyzická zátěž x
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Mechanik seřizovač 23-45-L/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru servis a opravy strojů a zařízení 2345L

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru strojírenství 2341L
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojní mechanik, montérské práce 2364H
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351H

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce)  3
a03 Kreativita 3
a04 Flexibilita 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  0
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 4
a09 Plánování a organizování práce 3
a10 Celoživotní učení 2
a11 Aktivní přístup 3
a12 Zvládání zátěže 3
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a15 Ovlivňování ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e74._.0091 technologie oprav a seřizování výrobních strojů a linek 4 Nutné
e71._.0001 technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě 4 Nutné
e74._.0002 obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky 4 Nutné
e75._.0005 strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.) 4 Nutné
e75._.0008 nástroje, přípravky a měřidla ve strojírenství 4 Nutné
e75._.0011 strojní mechanismy 4 Nutné
e71._.0020 základy technologií ve strojírenství a v kovovýrobě, základní druhy strojů a zařízení 4 Nutné
e72._.0062 číslicově řízené výrobní stroje a pružné výrobní systémy 4 Nutné
e81._.0001 elektrotechnika 1 Nutné
e72._.0041 technologie obrábění kovů 3 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e74.A.4040 Seřizování výrobních strojů zařízení, linek, přípravků, nářadí a měřidel 4 Nutné
e71.C.1021 Předávání pracovních pokynů obsluze seřízených strojů a zařízení, popř. instruktáž obsluhy 4 Nutné
e71.D.7090 Modifikace programů pro CNC stroje 4 Nutné
e74.A.4030 Seřizování, ošetřování a údržba CNC obráběcích strojů 4 Nutné
e72.D.1001 Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení 4 Nutné
e74.D.3999 Kontrola výsledků seřizování posuzováním chodu seřízených strojů, zařízení a linek a rozměrů a dalších parametrů na nich vyrobených produktů 4 Nutné
e72.D.2921 Volba postupu práce, pomůcek a náhradních dílů pro seřizování výrobních strojů, zařízení a linek 4 Nutné
e72.D.4001 Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu forem a jader 4 Nutné
e81.D.1090 Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních 4 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.