Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Chci změnu a zajímají mně bližší informace o povolání - potřebné vzdělání, požadované znalosti a dovednosti, výše platu, zdravotní omezení

Každé povolání je v NSP popsáno celou řadou zajímavých informací, které jsou pro přehlednost seřazeny vždy do stejné struktury. Do vyhledávacího pole uveďte název povolání, které vás zajímá, a dozvíte se o něm více.

Jaké potřebuji vzdělání, mohu jej nějak nahradit? Potřebuji složit nějakou zvláštní zkoušku, abych mohl povolání vykonávat?
To vše naleznete v popisu konkrétního povolání v kolonce Kvalifikace k výkonu povolání

Jaké jsou požadované odborné znalosti a dovednosti nutné k jeho výkonu?
To vše naleznete v popisu konkrétního povolání v kolonkách Odborné znalosti, Odborné dovednosti, Měkké kompetence

Jaká jsou zdravotní omezení, když jsem např. epileptik, mohu i tak povolání vykonávat?
To vše naleznete v popisu konkrétního povolání v kolonce v Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Kolik si průměrně mohu vydělat peněz? Liší se nějak platy v jednotlivých krajích?
To vše naleznete v popisu konkrétního povolání v kolonce v CZ ICSO a mzdy


Další způsoby využití Národní soustavy podovolání

Jaká další povolání mohu vykonávat v oboru, kde mám již zkušenosti

Jaká další povolání mohu vykonávat v oboru, kde mám již zkušenosti
Více informací

Jaká další povolání mohu se svým vzděláním vykonávat, třeba i mimo dosavadní obor působení

Jaká další povolání mohu se svým vzděláním vykonávat, třeba i mimo dosavadní obor působení
Více informací

Chci podle dosavadní praxe doporučit další povolání, kde je možné získané znalosti a zkušenosti uplatnit

Chci podle dosavadní praxe doporučit další povolání, kde je možné získané znalosti a zkušenosti uplatnit
Více informací