Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Chci se rychle dozvědět, co znamená konkrétní povolání

Zadejte název povolání, které Vás zajímá a stručnou informaci o jeho náplni naleznete po jeho rozkliknutí v Charakteristice.


Další způsoby využití Národní soustavy podovolání

Zajímá mě víc - potřebné vzdělání, výše platu, zdravotní omezení

Zajímá mě víc - potřebné vzdělání, výše platu, zdravotní omezení
Více informací

Chci pracovat třeba ve zdravotnictví, ale nevím, jaká povolání v této oblasti mohu vykonávat

Chci pracovat třeba ve zdravotnictví, ale nevím, jaká povolání v této oblasti mohu vykonávat
Více informací

Nevím, jaká povolání mohu vykonávat po ukončení své školy

Nevím, jaká povolání mohu vykonávat po ukončení své školy
Více informací