Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 102652

Strážný vězeňské stráže

Strážný vězeňské stráže vykonává strážní službu ve vazební věznici, věznici, ústavu zabezpečovací detence, na vnějším střeženém pracovišti nebo při eskortování vězňů a chovanců. Zajišťuje doprovody motorových vozidel uvnitř vazební věznice, věznice nebo ústavu pro výkon zabezpečovací detence. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Odborný směr: Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory
Odborný podsměr: Vězeňská služba ČR
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Nadřízené povolání: Příslušník vězeňské služby
Příbuzné specializace: Inspektor strážní služby, Strážný vězeňské služby, Inspektor dozorčí služby, Dozorce, Velitel jednotky justiční stráže, Strážný justiční stráže
Regulovaná jednotka práce: Ano

CZ-ISCO

  • 54139 - Ostatní pracovníci vězeňské služby
  • 5413 - Pracovníci vězeňské služby

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5413 Dozorci ve věznicích http://data.europa.eu/esco/isco/C5413

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru bezpečnostně právní činnost 6842M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Další vhodné kvalifikace

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Vzdělávání a výcvik v rámci příslušných složek Ministerstva spravedlnosti

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21.E.3011 Kontrola střeženého objektu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.8028 Vedení záznamů o průběhu služby a podávání hlášení nadřízeným 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.E.2028 Provádění zákroků proti pachatelům, používání donucovacích prostředků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.E.2026 Provádění úkonů a zákroků při ochraně veřejného pořádku, osob, soukromého a veřejného majetku 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.E.2616 Zajišťování ochrany majetku a osob 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.C.2506 Kontrola a evidence osob a dopravních prostředků ve vrátnicích 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.E.2507 Kontrolní činnost ve střežených objektech 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.8221 Vedení požadovaných evidencí v oblasti strážného vězeňské stráže 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.8320 Administrativní příprava eskort vězněných osob 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.E.2231 Dohled nad chováním osob vykonávajících vazbu nebo trest odnětí svobody podle stanovených zákonů a předpisů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.E.2221 Střežení objektů a prostor věznic s možností použití zbraní a donucovacích prostředků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.E.2222 Střežení osob ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody s možností použití zbraní a donucovacích prostředků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.E.2223 Zajišťování ozbrojeného doprovodu osob při jejich předvádění k výslechům, k soudnímu jednání apod.,včetně eskortu osob na určené místo 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.E.2522 Zajišťování ozbrojené ostrahy a ochrany objektů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.E.2523 Zajišťování a předvádění osob 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.E.5401 Ovládání obranných prostředků a prvků sebeobrany 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.E.2520 Kontrolování osob a předmětů za použití ručních detektorů kovů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.E.2110 Ovládání střelných zbraní 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.E.2518 Vykonávání pochůzkové a kontrolní činnosti ve střežených objektech 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21._.0022 činnost vězeňské stráže 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0031 zásady a předpisy výkonu vazby a trestu odnětí svobody 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0051 ochrana a ostraha objektů, osob a majetku 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0004 pracovní stres 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0001 bezpečnost práce 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0002 zdraví a hygiena při práci 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0003 držení, nošení a používání střelných zbraní 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 5
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.