Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 30074

Velitel služební kynologie

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Velitel služební kynologie komplexně řídí kynologickou službu obecní policie a odborně zajišťuje výkon služby psovodů při ochraně veřejného pořádku, osob a majetku v obci.

Odborný směr: Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory
Odborný podsměr: Obecní policie
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Nadřízené povolání: Samostatný strážník obecní policie
Příbuzné specializace: Metodik výcviku, Vedoucí přestupkové sekce, Velitel obecní policie
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zpracování interních směrnic k vymezení režimu fungování kynologického areálu obecní policie.
 • Určení závazných metodických pokynů k provádění výcviku služebních psů a psovodů.
 • Stanovení taktických postupů pro psovody v případě nasazení služebních psů do bezpečnostních a záchranných akcí.
 • Koordinace činností psovodů s ostatními specialisty zásahových hlídek při plnění zvláštních opatření k zajištění bezpečnosti a pořádku, nebo při záchraně osob a majetku.
 • Vedení kompletní dokumentace kynologické služby, vyhodnocování hlášení a zápisů o průběhu služby psovodů, evidence přijatých závěrů a opatření.

CZ-ISCO

 • 54125 - Strážníci
 • 5412 - Policisté

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Policisté (CZ-ISCO 5412)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 44 791 Kč 51 882 Kč 61 605 Kč
Středočeský kraj - - - 34 001 Kč 43 591 Kč 54 182 Kč
Jihočeský kraj - - - 34 011 Kč 43 125 Kč 52 686 Kč
Plzeňský kraj - - - 34 680 Kč 43 527 Kč 51 021 Kč
Karlovarský kraj - - - 22 790 Kč 40 060 Kč 52 420 Kč
Ústecký kraj - - - 30 216 Kč 43 287 Kč 52 880 Kč
Liberecký kraj - - - 32 310 Kč 42 621 Kč 54 474 Kč
Královéhradecký kraj - - - 32 966 Kč 41 740 Kč 50 540 Kč
Pardubický kraj - - - 32 889 Kč 41 002 Kč 48 708 Kč
Kraj Vysočina - - - 28 379 Kč 36 354 Kč 49 938 Kč
Jihomoravský kraj - - - 32 725 Kč 43 890 Kč 53 410 Kč
Olomoucký kraj - - - 34 797 Kč 44 561 Kč 53 015 Kč
Zlínský kraj - - - 32 559 Kč 42 878 Kč 52 918 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 34 834 Kč 44 586 Kč 54 064 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5412 Policisté - 45 420 Kč
54125 Strážníci - 45 503 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5412 Policisté http://data.europa.eu/esco/isco/C5412

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Bezpečnostně právní činnost 68-42-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru bezpečnostně právní činnost 6842N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru bezpečnostně právní studia 6806R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program xxxxR
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání xxxxN

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Činnosti strážníka - odborná způsobilost pro výkon strážníka podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21.D.2024 Stanovování taktických postupů pro psovody k nasazování služebních psů do bezpečnostních a záchranných akcí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.2026 Vypracovávání metodických pokynů k provádění výcviku služebních psů a psovodů, plánování výcviku 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.2027 Zpracovávání interních směrnic k vymezení režimu fungování kynologického areálu obecní policie 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.C.3021 Dohled a osobní podíl na provádění výcviku služebních psů a psovodů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.C.3028 Provádění prověrek znalostí a připravenosti psovodů k plnění úkolů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.6027 Vyhodnocování výsledků výkonu služby služebních psů a psovodů, přijímání opatření k odstraňování vzniklých nedostatků a zkvalitnění služby 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.8021 Vedení kompletní dokumentace kynologické služby, vyhodnocování hlášení a zápisů o průběhu služby psovodů, evidence přijatých závěrů a opatření, hlášení nadřízeným 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.Z.1036 Řízení chodu kynologického areálu, plánování materiálního zabezpečení, veterinárních prohlídek apod. 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.Z.2021 Koordinace činností psovodů s ostatními specialisty zásahových hlídek při plnění zvláštních opatření k zajištění bezpečnosti a pořádku, záchraně osob a majetku apod. 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.Z.2571 Osobní řízení nasazení psovodů se služebními psy v rámci významných bezpečnostních akcí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21._.0001 pořádková činnost policie 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0006 metody a postupy pátrání a vyšetřování, práce s informacemi 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21._.0011 řízení osobních automobilů řidičský průkaz sk. B 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0003 držení, nošení a používání střelných zbraní 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11._.0076 výcvik služebních zvířat 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Poruchy vidění
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.