Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103027

Příslušník Hasičského záchranného sboru ČR – vrchní inspektor

Příslušník Hasičského záchranného sboru ČR - vrchní inspektor vykonává systémové činnosti pro různé služební agendy v Hasičském záchranném sboru ČR zejména na úseku státního požárního dozoru a požární prevence, ochrany obyvatelstva, krizového plánování a příprav, civilního nouzového plánování, integrovaného záchranného systému a speciálních služeb v nižší územně vymezené působnosti např. územní odbor Hasičského záchranného sboru ČR kraje.

Odborný směr: Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory
Odborný podsměr: Hasičský záchranný sbor ČR
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Příslušník Hasičského záchranného sboru ČR, Vrchní inspektor Hasičského záchranného sboru ČR, Příslušník HZS ČR
Podřízené specializace: Vrchní inspektor - specialista v oblasti krizového řízení a havarijního plánování, Vrchní inspektor - specialista v oblasti ochrany a přípravy obyvatelstva, Vrchní inspektor - specialista v oblasti integrovaného záchranného systému a řízení jednotek požární ochrany, Vrchní inspektor - technik komunikační a informační služby, Vrchní inspektor - technik služeb, Vrchní inspektor - specialista v oblasti požární prevence a státního požárního dozoru, Vrchní inspektor - lektor - instruktor
Regulovaná jednotka práce: Ano
Předpis regulující výkon povolání: Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a jejich prováděcími předpisy.

CZ-ISCO

  • 54111 - Příslušníci v jednotkách požární ochrany HZS ČR
  • 5411 - Příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR a hasiči ostatních jednotek požární ochrany

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR a hasiči ostatních jednotek požární ochrany (CZ-ISCO 5411)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 35 644 Kč 43 873 Kč 55 840 Kč 40 363 Kč 51 285 Kč 66 423 Kč
Středočeský kraj 33 916 Kč 44 217 Kč 64 439 Kč 38 889 Kč 47 581 Kč 62 595 Kč
Jihočeský kraj 29 895 Kč 48 002 Kč 63 706 Kč 40 634 Kč 50 872 Kč 62 993 Kč
Plzeňský kraj - - - 39 461 Kč 49 212 Kč 61 959 Kč
Karlovarský kraj 32 495 Kč 42 242 Kč 48 497 Kč 38 879 Kč 46 549 Kč 59 434 Kč
Ústecký kraj 31 809 Kč 42 171 Kč 58 728 Kč 39 222 Kč 48 036 Kč 64 934 Kč
Liberecký kraj - - - 39 225 Kč 48 364 Kč 60 417 Kč
Královéhradecký kraj 26 063 Kč 40 698 Kč 71 891 Kč 38 334 Kč 46 421 Kč 62 464 Kč
Pardubický kraj 31 164 Kč 43 162 Kč 52 483 Kč 38 635 Kč 46 889 Kč 60 388 Kč
Kraj Vysočina 30 871 Kč 44 982 Kč 64 172 Kč 41 167 Kč 49 870 Kč 60 999 Kč
Jihomoravský kraj 30 164 Kč 40 983 Kč 47 741 Kč 38 948 Kč 49 239 Kč 62 885 Kč
Olomoucký kraj 33 632 Kč 36 553 Kč 45 375 Kč 39 822 Kč 48 656 Kč 60 810 Kč
Zlínský kraj 27 353 Kč 33 537 Kč 55 021 Kč 38 646 Kč 47 773 Kč 59 589 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 40 625 Kč 50 512 Kč 65 213 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5411 Příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR a hasiči ostatních jednotek požární ochrany 42 163 Kč 49 359 Kč
54111 Příslušníci v jednotkách požární ochrany HZS ČR - 48 749 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5411 Hasiči http://data.europa.eu/esco/isco/C5411

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Požární ochrana 39-08-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru požární ochrana a průmyslová bezpečnost 3908M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru požární ochrana a průmyslová bezpečnost 3908L

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Střední vzdělání s vyučením i maturitní zkouškou xx-xx-L/xx
RVP Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xx-xx-M/xx
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxK
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxL
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xxxxM

Legislativní požadavky

  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost hasičů podle vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

Další vhodné kvalifikace

  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Vzdělávání a výcvik v rámci složek Integrovaného záchranného systému

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21.D.8024 Vedení předepsané služební agendy a dokumentace, dokumentace prováděných šetření apod. 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.C.6503 Vykonávání lektorské činnosti 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
l22.D.2915 Plnění úkolů na daném úseku služební agendy dle řádů, metodik a platných právních předpisů Hasičského záchranného sboru ČR 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l22.D.7731 Určování postupů při řízení jednotek požární ochrany a koordinaci složek integrovaného záchranného systému 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l22.D.8005 Zpracovávání předepsané dokumentace všech složek požární ochrany a ochrany obyvatel 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l22.D.8007 Vedení příslušných záznamů na úseku požárního dozoru a požární prevence, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, krizového plánování a příprav nebo civilního nouzového plánování 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l22.D.8011 Zpracování dokumentace o zásazích a činnosti jednotek Hasičského záchranného sboru ČR 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l22.C.1781 Provádění poradenské a konzultační činnosti v oblasti požárního dozoru a požární prevence, ochrany obyvatelstva, integrovaného záchranného systému, krizového plánování a příprav a civilního nouzového plánování 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l22.C.6722 Účast na pravidelném výcviku a odborné přípravě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l22.D.1005 Provádění požárně technických expertíz (popř. jejich zajišťování) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l22.E.1782 Provádění odborných činností při ochraně obyvatelstva v rámci integrovaného záchranného systému, krizového plánování a civilního nouzového plánování 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l22.D.3783 Provádění požárně-preventivní činnosti na veřejných akcích 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.Z.1008 Operativní řešení organizačních a provozních problémů ve svěřené oblasti 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21._.0071 civilní obrana 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
l22._.0071 činnosti hasiče 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
l22._.0074 činnosti velitele hasičů 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
l22._.0077 činnosti a povinnosti požárního technika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l22._.0078 požární prevence 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0041 metody a postupy lektorství v odborných kurzech 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
l22._.0091 plánování, řízení a koordinace výkonu státního požárního dozoru 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l22._.0099 předpisy a technické normy požární ochrany 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0072 zásady součinnosti s jednotkami IZS, Policie ČR a vymezenými osobami 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
l22._.0021 požárně bezpečnostní zařízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
l22._.0081 chemické reakce a fyzikální procesy probíhající při hoření 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0009 legislativa a ostatní předpisy krizového řízení, havarijního plánování, civilní ochrany objektů a osob a kritické infrastruktury 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l22._.0002 postupy při vykonávání odborných a specializovaných činností vyplývající z rozsahu příslušného služebního místa u Hasičského záchranného sboru ČR 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Poznámka ke zdravotním podmínkám:

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání je upravena vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.