Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 30108

Rada vězeňské stráže

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2017 – 2018. Rada vězeňské stráže v souladu se zákonnými normami a předpisy, komplexně řídí fungování systému vězeňské stráže, ostrahu věznic a osob při výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Odborný směr: Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory
Odborný podsměr: Vězeňská služba ČR
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Nadřízené povolání: Rada vězeňské služby
Příbuzné specializace: Rada justiční stráže,
Regulovaná jednotka práce: Ano

CZ-ISCO

  • 54138 - Radové Vězeňské služby ČR
  • 5413 - Pracovníci vězeňské služby

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5413 Dozorci ve věznicích http://data.europa.eu/esco/isco/C5413

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost 68xxT

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program xxxxT

Další vhodné kvalifikace

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Vzdělávání a výcvik v rámci příslušných složek Ministerstva spravedlnosti

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21.D.2221 Stanovování zásad a opatření pro předvádění a eskortování osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.2222 Stanovování koncepce systému střežení osob ve věznici 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.2223 Zpracovávání koncepcí služební odborné přípravy podřízených pracovníků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.2311 Zpracovávání koncepcí prevence trestné činnosti a výchovy osob při výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody a vytváření příznivých předpokladů pro jejich nekonfliktní způsob života po propuštění 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.8223 Vedení příslušné dokumentace v oblasti rady vězeňské stráže 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.8311 Vedení evidence osob ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody ve věznici 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.Z.2221 Řízení provozování hospodářské činnosti věznice 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.Z.2511 Řízení systému střežení věznice 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21._.0022 činnost vězeňské stráže 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0031 zásady a předpisy výkonu vazby a trestu odnětí svobody 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0051 ochrana a ostraha objektů, osob a majetku 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.