Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 103152

Inspektor strážní služby

Inspektor strážní služby koordinuje, zajišťuje a kontroluje výkon strážní nebo eskortní služby ve směně nebo přepravy vězněných osob nebo chovanců. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Odborný směr: Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory
Odborný podsměr: Vězeňská služba ČR
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: ISS
Nadřízené povolání: Příslušník vězeňské služby
Příbuzné specializace: Strážný vězeňské stráže, Strážný vězeňské služby, Inspektor dozorčí služby, Dozorce, Velitel jednotky justiční stráže, Strážný justiční stráže
Regulovaná jednotka práce: Ano

CZ-ISCO

  • 54134 - Inspektoři Vězeňské služby ČR
  • 5413 - Pracovníci vězeňské služby

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5413 Dozorci ve věznicích http://data.europa.eu/esco/isco/C5413

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru bezpečnostně právní činnost 6842M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxL
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xxxxM

Další vhodné kvalifikace

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Vzdělávání a výcvik v rámci příslušných složek Ministerstva spravedlnosti

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21.D.8028 Vedení záznamů o průběhu služby a podávání hlášení nadřízeným 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.E.2028 Provádění zákroků proti pachatelům, používání donucovacích prostředků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.Z.2026 Řízení přípravy příslušníků směny, jejich poučení k výkonu služby 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.3505 Vykonávání kontrolní činnosti 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.E.2616 Zajišťování ochrany majetku a osob 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.8313 Provádění administrativních úkonů spojených s přijímáním, přemisťováním a propouštěním vězněných osob 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.E.2221 Střežení objektů a prostor věznic s možností použití zbraní a donucovacích prostředků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.E.2222 Střežení osob ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody s možností použití zbraní a donucovacích prostředků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.Z.1111 Řízení a koordinace činností při dohledu a provádění kontrol ve směně nebo ve skupině 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.Z.1221 Řízení činnosti příslušníků oddělení nebo skupin při střežení, předvádění a eskortování určených osob ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.E.5401 Ovládání obranných prostředků a prvků sebeobrany 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.3701 Kontrola na přítomnost omamných látek a alkoholu u osob ve střeženém prostoru 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.C.1003 Ochrana majetku a osob 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21._.0022 činnost vězeňské stráže 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0031 zásady a předpisy výkonu vazby a trestu odnětí svobody 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0051 ochrana a ostraha objektů, osob a majetku 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0004 pracovní stres 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0001 bezpečnost práce 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0002 zdraví a hygiena při práci 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0003 držení, nošení a používání střelných zbraní 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf