Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 102997

Specialista pro podporu prodeje a tvorbu letákových akcí

Specialista pro podporu prodeje a tvorbu letákových akcí provádí výběr položek do reklamních letáků, zadává jejich kompletní tvorbu, zajišťuje distribuci a podílí se na propagačních a marketingových aktivitách obchodní společnosti v rámci podpory prodeje.

Odborný směr: Obchod a marketing
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Pomaturitní krátkodobé vzdělání
Alternativní názvy: Koordinátor pro podporu prodeje a tvorbu letákových akcí
Nadřízené povolání: Specialista marketingu
Příbuzné specializace: Produktový specialista
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Sestavení seznamu připravovaných položek v letácích včetně uvedení potřebných informací.
 • Zhotovení nákladovosti na tvorbu letáků.
 • Stanovení cen pro dodavatele za zalistování položky do letáku.
 • Evidence a archivace realizovaných letákových akcí.
 • Zhotovení statistických dat popisujících prodejnost výrobků v jednotlivých letákových akcích a získání zpětné vazby na prodejnost podporovaných výrobků.
 • Zajištění logistiky a roznosu letáků dle zvolené lokality.
 • Zajištění reklamy a podpory prodeje letákových akcí.
 • Zajištění marketingu ve vztahu B2B a B2C.
 • Účast na jednání a uzavírání obchodních smluv s dodavateli služeb či reklamními agenturami.
 • Účast na poradách s jednateli či majiteli firmy a vedoucími prodejen.

CZ-ISCO

 • 33391 - Pracovníci v oblasti marketingu, propagace a reklamy
 • 3339 - Zprostředkovatelé služeb jinde neuvedení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Zprostředkovatelé služeb jinde neuvedení (CZ-ISCO 3339)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 18 203 Kč 34 228 Kč 55 941 Kč 30 301 Kč 38 120 Kč 51 590 Kč
Středočeský kraj 20 731 Kč 34 182 Kč 57 954 Kč 26 003 Kč 33 578 Kč 42 430 Kč
Jihočeský kraj 23 155 Kč 30 989 Kč 47 871 Kč 23 837 Kč 31 945 Kč 40 449 Kč
Plzeňský kraj 16 802 Kč 33 259 Kč 51 317 Kč 25 603 Kč 33 455 Kč 40 412 Kč
Karlovarský kraj 23 070 Kč 31 457 Kč 51 584 Kč - - -
Ústecký kraj 17 708 Kč 32 762 Kč 49 086 Kč 23 391 Kč 32 889 Kč 43 943 Kč
Liberecký kraj 24 190 Kč 31 296 Kč 47 295 Kč - - -
Královéhradecký kraj 14 733 Kč 29 356 Kč 44 839 Kč - - -
Pardubický kraj 19 052 Kč 26 938 Kč 43 097 Kč - - -
Kraj Vysočina 21 805 Kč 33 188 Kč 48 460 Kč - - -
Jihomoravský kraj 18 456 Kč 29 043 Kč 47 197 Kč 24 600 Kč 31 524 Kč 41 910 Kč
Olomoucký kraj 24 164 Kč 28 594 Kč 46 478 Kč 24 376 Kč 32 874 Kč 39 625 Kč
Zlínský kraj 18 016 Kč 30 446 Kč 43 885 Kč 26 143 Kč 31 078 Kč 39 892 Kč
Moravskoslezský kraj 24 100 Kč 33 425 Kč 53 317 Kč 25 741 Kč 32 429 Kč 40 797 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3339 Zprostředkovatelé služeb jinde neuvedení 32 132 Kč 33 897 Kč
33391 Pracovníci v oblasti marketingu, propagace a reklamy 29 520 Kč 33 674 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3339 Zprostředkovatelé služeb jinde neuvedení http://data.europa.eu/esco/isco/C3339

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru propagace 6642L

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Obchodník 66-41-L/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru propagace 6642M

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h11.C.2192 Projednávání podmínek při uzavírání smluv s dodavateli médií včetně sjednávání cen 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.D.8121 Příprava podkladů pro jednání se zákazníky, pro tvorbu návrhů nových reklamních kampaní, pro tvorbu plánů akviziční činnosti apod. 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.C.2111 Vedení jednotlivých zakázek od zadání až po realizaci 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.C.2211 Projednávání a uzavírání objednávek s obchodními partnery 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.D.2194 Zpracovávání koncepčních návrhů propagačních akcí a reklamních kampaní 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.D.5192 Vyhodnocování ekonomických přínosů jednotlivých akcí s důrazem na docilovanou efektivnost vynaložených prostředků 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.C.2193 Zajišťování a organizace reklamních a propagačních akcí 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.D.2063 Zpracování metodických postupů při marketingových průzkumech trhu 5 CompetenceSuitabilityEnum.1
h11.D.9192 Provádění marketingových aktivit 5 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i32._.0002 základní ekonomické ukazatele 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0007 cenové analýzy, cenová politika, stanovení ceny 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11._.0003 průzkum trhu 5 CompetenceSuitabilityEnum.1
h11._.0013 prostředky a formy reklamy 5 CompetenceSuitabilityEnum.1
h11._.0022 obchodní vyjednávání 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11._.0006 marketing a marketingová komunikace 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14._.0001 zbožíznalství obecně 5 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.