Typ JP ID
Povolání 103423

Administrativní pracovník

Administrativní pracovník zajišťuje veškeré administrativně-technické práce a organizační úkoly.

Odborný směr: Ekonomika, administrativa, personalistika
Odborný podsměr: administrativní činnosti
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Back office
Podřízené specializace: Firemní recepční, Asistentka, Celní deklarant,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Organizování pracovních cest (letenky, ubytování).
 • Příprava podkladů, formálních dokumentů pro jednání a porady, zpracování zápisů.
 • Zajištění překladů dokumentů, tlumočení jednání.
 • Zajišťování občerstvení při jednáních managementu.
 • Zajišťování kancelářských potřeb.
 • Péče o firemní prostory (zasedací místnosti, kuchyňky).
 • Komunikace se správou budovy.
 • Péče o návštěvy.
 • Komunikace s obchodními partnery.
 • Aktualizace obchodních dat společnosti, údajů v Obchodním rejstříku, profesních sdruženích, asociacích atd.
 • Zajišťování ověření písemností u orgánů státní správy.
 • Správa vstupních karet.
 • Správa firemních vozidel.
 • Vedení pokladny.
 • Vykonávání dílčích administrativních prací, archivace dokumentů.
 • Vystavování a evidence faktur a celních dokladů.
 • Kontrola přepravních dokladů.
 • Kontrola dodržování celních předpisů.
 • Příprava pravidelných zpráv (hlášení), měsíčních výkazů apod.

CZ-ISCO

 • 33431 - Odborní asistenti v administrativě
 • 3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace (CZ-ISCO 3343)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 24 816 Kč 38 735 Kč 61 760 Kč 28 426 Kč 39 739 Kč 57 604 Kč
Středočeský kraj 21 505 Kč 36 474 Kč 59 451 Kč 28 864 Kč 35 795 Kč 49 058 Kč
Jihočeský kraj 20 623 Kč 28 970 Kč 43 447 Kč 28 449 Kč 35 661 Kč 46 191 Kč
Plzeňský kraj - - - 28 948 Kč 37 231 Kč 49 280 Kč
Karlovarský kraj 19 403 Kč 27 318 Kč 50 272 Kč 27 404 Kč 33 325 Kč 46 470 Kč
Ústecký kraj 23 103 Kč 34 937 Kč 59 387 Kč 28 295 Kč 35 714 Kč 52 672 Kč
Liberecký kraj 23 897 Kč 31 813 Kč 50 301 Kč 27 365 Kč 34 529 Kč 47 303 Kč
Královéhradecký kraj 22 915 Kč 34 955 Kč 59 218 Kč 28 738 Kč 35 167 Kč 47 447 Kč
Pardubický kraj 16 779 Kč 32 131 Kč 51 973 Kč 28 198 Kč 35 242 Kč 48 837 Kč
Kraj Vysočina - - - 27 666 Kč 35 105 Kč 51 401 Kč
Jihomoravský kraj 20 841 Kč 34 640 Kč 53 663 Kč 27 904 Kč 35 216 Kč 46 570 Kč
Olomoucký kraj 20 703 Kč 32 291 Kč 48 622 Kč 28 189 Kč 36 304 Kč 51 840 Kč
Zlínský kraj 15 423 Kč 29 878 Kč 46 432 Kč 28 416 Kč 36 383 Kč 49 433 Kč
Moravskoslezský kraj 19 326 Kč 32 140 Kč 52 388 Kč 27 841 Kč 35 279 Kč 49 697 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3343 Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 35 237 Kč 36 463 Kč
33431 Odborní asistenti v administrativě 34 688 Kč 35 499 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Organizace jednoduchých procesů s návaznostmi na další procesy a děje. 4
Tvorba textů z podkladů a jejich formátování do předepsaných šablon. 4
Práce s kancelářskými systémy na PC (databázový systém, tabulkový procesor). 3
Obsluha datových schránek. 3
Příjem, distribuce a evidence došlých poštovních zásilek. 3
Vykonávání opakovaných administrativních prací podle určených postupů anebo instrukcí. 3
Práce s kancelářskou technikou (kopírka, fax, skener). 2
Zajišťování distribuce a archivace dokumentů. 2
Přenášení nebo jiné manipulace s dokumenty. 2
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Práce s textovým editorem. 4
Vykonávání různorodých administrativních prací podle obvyklých postupů nebo rámcových instrukcí. 3
Skenování dokumentů včetně vizuální kontroly. 3
Opisování textů z rukopisů nebo psaní podle diktátů nebo zvukových záznamů. 3
Zaprotokolovávání písemností a vedení jejich evidence. 2
Pořizování dat na nosná media. 2
Přenášení nebo jiné manipulace s písemnostmi nebo kancelářskými pomůckami a materiálem. 1

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Obchodní akademie 63-41-M/02
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru administrativa 6342M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Ekonomika a podnikání 63-41-M/01
RVP Ekonomika a administrativa 63-xx-M/xx
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání 6341M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekonomika a administrativa 63xxM

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i31.D.8091 Vkládání dat podle předlohy do tabulkového procesoru, jejich třídění, výběry a tisk 4 Nutné
i31.B.4002 Obsluha kancelářské techniky 4 Nutné
i31.D.8013 Vedení evidence písemností (odeslaná a došlá pošta aj.) v určeném úseku nebo v celé organizaci 4 Nutné
i31.D.8901 Vedení záznamů o provozu a opravách technických, technologických a jiných provozních zařízení 4 Nutné
i31.D.8041 Vyřizování administrativy související se zahraničními cestami a pobyty 4 Výhodné
i31.D.8092 Zpracování databázových souborů a vytváření tabulek nebo grafů s využitím příslušného softwaru na PC dle pokynů nadřízeného a předloh 4 Nutné
i31.D.1991 Kompletace dokladů a materiálů pro zajišťované akce 4 Nutné
i31.D.8991 Vedení požadovaných agend (prezenční listiny, evidence přijatých dokladů, evidence vydané dokumentace, poukázek apod.) 4 Nutné
j36.D.9991 Překlady jednoduchých textů do cizích jazyků 4 Výhodné
i31.D.8070 Vedení administrativy 4 Nutné
i31.D.8036 Správa datových schránek 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i31._.0006 stanovy a základní organizační normy společnosti 4 Nutné
i33._.0003 mzdové doklady, jejich zpracování a evidence 4 Výhodné
i31._.0001 pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů 4 Nutné
i31._.0005 spisová služba 4 Nutné
i31._.0021 náležitosti úřední a obchodní korespondence 4 Nutné
i31._.0022 úřední a obchodní korespondence v angličtině 4 Výhodné
i31._.0023 administrativa zahraničních pracovních cest 4 Výhodné
i31._.0099 vnitřní organizační směrnice (normativní instrukce, vnitřní předpisy, interní normy) 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 1
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.1 Řešení technických problémů 1
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 3
a11 Aktivní přístup 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.