Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 30109

Rada justiční stráže

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2017 – 2018. Rada justiční stráže v souladu se zákonnými normami a předpisy komplexně řídí fungování systému justiční stráže, ostrahu objektů a ochranu pořádku a bezpečnosti soudů, státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Odborný směr: Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory
Odborný podsměr: Vězeňská služba ČR
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Nadřízené povolání: Rada vězeňské služby
Příbuzné specializace: Rada vězeňské stráže
Regulovaná jednotka práce: Ano

CZ-ISCO

  • 54138 - Radové Vězeňské služby ČR
  • 5413 - Pracovníci vězeňské služby

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5413 Dozorci ve věznicích http://data.europa.eu/esco/isco/C5413

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost 68xxT

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program xxxxT

Další vhodné kvalifikace

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Vzdělávání a výcvik v rámci příslušných složek Ministerstva spravedlnosti

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21.D.2211 Zpracovávání koncepce služební odborné přípravy příslušníků justiční stráže, jejich výcviku a provádění hodnocení výsledků výkonu služby 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.2212 Stanovování koncepce systému kontroly vstupu osob do střežených prostor v objektech soudů a státních zastupitelství, a to včetně využití technických prostředků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.2213 Vypracovávání metod a opatření ke komplexnímu řešení systému pro zajišťování pořádku a bezpečnosti v budovách soudů a státních zastupitelství, a to včetně využití technických prostředků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.8213 Vedení příslušné dokumentace v oblasti rady justiční stráže 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.Z.2211 Řízení systému střežení objektů soudů, státních zastupitelství nebo Ministerstva spravedlnosti 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.Z.2212 Řízení systému zajišťování bezpečnosti výkonu pravomocí orgánů justice a státních zastupitelství 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21._.0021 činnost justiční stráže 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.