Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 178

Manikér, pedikér

Manikér, pedikér provádí aplikaci kosmetických přípravků určených pro péči o ruce a nohy za účelem zlepšení a udržování jejich vzhledu, upravuje a zapilovává délku a tvar nehtů a za pomoci dekorativní kosmetiky provádí jejich modeláž a zdobení.

Odborný směr: Služby provozní a osobní
Odborný podsměr: péče o tělo
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Manikérka a nehtová designérka, Pedikérka a nehtová designérka, Manicurists, Manicurist, Pedicurist, die Fußpflegerin, der Maniküre, die Handpflegerin
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Diagnostika kůže a určení kosmetického postupu ošetření, popřípadě doporučení návštěvy lékaře.
 • Volba vhodných způsobů kosmetických zásahů a provádění speciálních kosmetických úkonů pomocí přístrojů.
 • Poskytování odborného poradenství v oblasti péče o nohy a ruce.
 • Ošetřování a změkčování rukou a nohou a vhodné použití ošetřujících přípravků podle typu a aktuálního stavu kůže zákazníka.
 • Změkčování a péče o poškozené a ztvrdlé kůže, masírování rukou, nohou.
 • Péče o nehty a pokožku při deformaci zarostlých nehtů a ztvrdlé kůže.
 • Provádění klasických a speciálně manuálních masáží rukou a chodidel.
 • Tvorba návrhové kresby nehtové modeláže.
 • Modelování umělých nehtů pomocí vhodných metod dle typu zákazníka.
 • Upravování nehtů do různých tvarů s odlakováním i lakováním.
 • Umělé zpevňování a prodlužování přírodních nehtů.
 • Provádění péče o přírodní nehty klienta.
 • Prodej pěstících a kosmetických přípravků pro péči o ruce, nehty a nohy.
 • Hygienicko-sanitární činnosti dle provozního řádu.

CZ-ISCO

 • 51422 - Manikéři a pedikéři
 • 5142 - Kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Kosmetické služby 69-41-L/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru osobní služby 6941M
KKOVTypeEnum.3 Kosmetička 6941L004
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru osobní služby 6941L

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru kosmetička 6952H
KKOVTypeEnum.3 Pleťová kosmetika 6941L503

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Manikér a nehtový designér / manikérka a nehtová designérka (69-024-H)
 • Pedikér a nehtový designér / pedikérka a nehtová designérka (69-025-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h42.A.6011 Zdobení a lakování nehtů (make-up) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42.A.7011 Ošetřování a péče o ruce a nehty (koupele, peeling, změkčování kůže, masáže) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42.A.1011 Tvarování (stříhání, broušení, úprava) nehtů pomocí ručních nástrojů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42.A.6012 Nehtová modeláž (umělé zpevňování a prodlužování nehtů) různými technikami (např. gel, akryl, hedvábí atd.) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h41.D.3311 Zhodnocování celkového stavu nohou a navrhování postupu jejich ošetření 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h41.D.3310 Zhodnocení celkového stavu rukou a nehtů a navrhování postupu ošetření 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42.A.7010 Ošetřování a péče o nohy a nehty (koupele, peeling, změkčování kůže, masáže) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h41.A.1021 Modelování resp. oprava poškozených nehtů nohou některou z dostupných metod 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h41.C.1017 Poskytování odborné poradenské činnosti klientům v oblasti péče o nohy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h41.C.1016 Poskytování odborné poradenské činnosti klientům v oblasti péče o ruce a nehty 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.D.0018 Dodržování zdravotních a hygienických předpisů, BOZP a PO 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h44.A.5022 Provádění úklidu provozu podle dezinfekčního řádu 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h41._.0031 pedikúra, manikúra 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k12._.0099 hygienické předpisy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42._.0004 provozní řád a bezpečnostní předpisy provozního zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11._.0023 klientela a potenciální klientela, péče o ni 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
h42._.0003 masáže (nezdravotnické) 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
m12._.0009 nehtový design 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 1
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.1 Řešení technických problémů 1
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 1
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.3 Kompetence k podnikavosti 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 1
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
3.2 Kompetence ke koncepčnímu myšlení 1
3.1 Kompetence k analytickému myšlení 1
2.5 Kompetence k sebepoznání a porozumění druhým 1
2.2 Kompetence ke kooperaci 1
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
1.2 Kompetence k flexibilitě 2
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 2
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.