Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101782

Pokladník – informátor v dopravě

Pokladník - informátor v dopravě vykonává komplexní pokladní činnosti při prodeji jízdenek, místenek a dalších dokladů a poskytuje cestujícím dopravní informace o spojích veřejné hromadné dopravy.

Odborný směr: Doprava a logistika
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Cashier - informant in transport, Kassierer - Informant im Transport
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Poskytování informací o spojích veřejné hromadné dopravy.
 • Prodej jízdenek, místenek, kuponů a dalších dokladů a produktů osobní dopravy.
 • Vedení pokladní dokumentace včetně provádění uzávěrek.
 • Vyplácení a přijímání hotovosti.
 • Vypočítávání jízdného, dovozného, poplatků, penále a pokut.
 • Výdej a rezervace jízdních dokladů.
 • Sledování mimořádných událostí a dopravních omezení veřejné hromadné dopravy.
 • Vystavování příjmových a výdajových pokladních dokladů.
 • Používání platebního terminálu a tisk dokladů o platbě.
 • Poskytování doplňkových služeb veřejné hromadné dopravy.
 • Zpracovávání tržeb.

CZ-ISCO

 • 52305 - Pokladníci a prodavači jízdenek v osobní dopravě
 • 5230 - Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek (CZ-ISCO 5230)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 21 258 Kč 26 228 Kč 34 675 Kč 25 808 Kč 32 719 Kč 42 015 Kč
Středočeský kraj 18 606 Kč 26 407 Kč 34 687 Kč 24 589 Kč 30 419 Kč 37 546 Kč
Jihočeský kraj 20 657 Kč 24 254 Kč 31 568 Kč 22 907 Kč 28 799 Kč 34 591 Kč
Plzeňský kraj 20 190 Kč 27 978 Kč 34 047 Kč 24 089 Kč 28 303 Kč 38 321 Kč
Karlovarský kraj 20 955 Kč 25 926 Kč 33 795 Kč - - -
Ústecký kraj 20 105 Kč 25 694 Kč 32 173 Kč 22 198 Kč 26 783 Kč 37 033 Kč
Liberecký kraj 19 264 Kč 26 163 Kč 31 782 Kč 20 659 Kč 28 642 Kč 31 826 Kč
Královéhradecký kraj 21 757 Kč 27 195 Kč 34 792 Kč 23 880 Kč 28 287 Kč 36 426 Kč
Pardubický kraj 19 568 Kč 26 475 Kč 34 143 Kč - - -
Kraj Vysočina 20 841 Kč 26 449 Kč 34 002 Kč 22 611 Kč 29 064 Kč 33 588 Kč
Jihomoravský kraj 19 471 Kč 24 998 Kč 32 772 Kč 23 816 Kč 28 789 Kč 35 204 Kč
Olomoucký kraj 17 824 Kč 23 257 Kč 32 814 Kč 22 642 Kč 30 268 Kč 35 934 Kč
Zlínský kraj 18 586 Kč 22 861 Kč 31 512 Kč 23 156 Kč 27 056 Kč 31 643 Kč
Moravskoslezský kraj 18 100 Kč 24 775 Kč 32 740 Kč 21 462 Kč 29 473 Kč 35 539 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5230 Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek 25 520 Kč 29 402 Kč
52305 Pokladníci a prodavači jízdenek v osobní dopravě 30 034 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5230 Pokladníci a prodavači vstupenek a jízdenek http://data.europa.eu/esco/isco/C5230

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru provoz, organizace a ekonomika dopravy 3741M
KKOVTypeEnum.3 Provoz a ekonomika dopravy 3741M006
KKOVTypeEnum.3 Provoz a ekonomika dopravy 3741M01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xxxxM

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Informátor/informátorka v dopravě (37-024-H)
 • Osobní pokladník/pokladnice železniční dopravy (37-045-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h22.D.5001 Vypočítávání jízdného, dovozného, poplatků, penále a pokut, přirážek podle platných tarifů v osobní železniční dopravě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i11.C.4001 Manipulace s penězi (počítání, kasírování, rozměňování) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.D.1012 Vyúčtování tržeb na pokladně 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.D.8049 Příprava pokladních dokladů pro archivaci dle platných předpisů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.D.8071 Vedení pokladní knihy včetně vystavování účetních dokladů o příjmech a výdajích peněžních prostředků, a to i v cizí měně 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22.D.8031 Rezervace jízdenek a místenek 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22.C.4001 Prodej vlakových jízdenek a dalších dokladů a produktů osobní dopravy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32.C.4001 Zajišťování plateb v hotovosti 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.B.4011 Obsluha pokladny a pokladních systémů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h33.C.1112 Poskytování informačních služeb 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i31._.0099 vnitřní organizační směrnice (normativní instrukce, vnitřní předpisy, interní normy) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33._.0002 účetní doklady a jejich evidence 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
i33._.0004 vedení pokladních deníků a knih 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h22._.0026 výpočty jízdného, tarifů, slev, apod. 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21._.0008 přepravní řád a podmínky přepravy osob, zvířat a zavazadel 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h21._.0007 struktura a organizace veřejné hromadné dopravy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.4 Netiketa 2
4.1 Ochrana zařízení 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
5.1 Řešení technických problémů 1
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Klaustrofobie
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Poruchy sluchu
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.