Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102322

Pilot instruktor

Pilot instruktor zabezpečuje odbornou výuku leteckých předpisů a technických předmětů pro řízení a ovládání letadel a provádí letecký výcvik na různých typech letounů a trenažérů podle příslušné odborné způsobilosti a v souladu s letovými předpisy a normami.

Odborný směr: Věda, vzdělávání, sport
Odborný podsměr: další vzdělávání
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Učitel leteckého pozemního výcviku, Pozemní instruktor, Šéf pilot, Učitel letectví, Pilotenausbilder, Pilot Instructor
Regulovaná jednotka práce: Ano
Předpis regulující výkon povolání: Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a dle Nařízení Komise EU, Evropského parlamentu a Rady (ES)., o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony.

CZ-ISCO

  • 31533 - Letečtí instruktoři
  • 3153 - Piloti, navigátoři a palubní technici

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Piloti, navigátoři a palubní technici (CZ-ISCO 3153)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 28 968 Kč 80 368 Kč 221 673 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3153 Piloti, navigátoři a palubní technici 62 652 Kč 56 010 Kč
31533 Letečtí instruktoři 42 177 Kč -

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru dopravní inženýrství a spoje 3708T
KKOVTypeEnum.2 Letecký provoz 3708T011
KKOVTypeEnum.2 Strojní inženýrství - letecký provoz 3708T022
KKOVTypeEnum.2 Provoz a řízení letecké dopravy 3708T017

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru dopravní inženýrství a spoje 3708R
KKOVTypeEnum.2 Profesionální pilot 3708R030
KKOVTypeEnum.2 Letecká doprava 3708R031

Legislativní požadavky

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Obsluha radiových, radiotelefonních a radiotelegrafických vysílacích zařízení - průkaz zvláštní způsobilosti podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Činnosti výkonného letce v civilním letectví - odborná způsobilost podle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Doklad o ověření spolehlivosti pro vstup do vyhrazeného bezpečnostního prostoru letiště bez doprovodu podle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví

Další vhodné kvalifikace

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Teoretické zkoušky PPL (Private pilot license) CPL (Commercial pilot license) / ATPL (Airline transport pilot license) podle Nařízení (EU) č. 1178/2011
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - ICAO English - Angličtina při radiotelefonním provozu - způsobilost dle AJ-ICAO

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h23.B.4151 Obsluhování technických systémů letadla 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.C.2141 Komunikace s kontrolní věží letiště a dalších základen 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.D.3131 Používání navigačních přístrojů systému řízení v letadle 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.D.3772 Kontrolování stavu a provádění funkčních zkoušek leteckých palubních přístrojů a zařízení, přístrojů a systémů letecké navigace 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.B.6032 Řízení letadel při zkušebních a zalétávacích letech 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.B.6035 Řízení velkokapacitních letadel s nejsložitější elektronickou výstrojí, včetně odpovědnosti za kvalitní a hospodárné provedení letu v souladu s předpisy a normami 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.C.6001 Vyučování leteckých předpisů a odborných technických předmětů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.C.6031 Vedení leteckého výcviku v letadle 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.C.6032 Vedení leteckého výcviku na trenažérech 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.D.2031 Zpracovávání plánů leteckého výcviku a letových dnů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.D.3032 Kontrola připravenosti pilotů na plnění letových úkolů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.D.3001 Kontrola úrovně odborné přípravy žáků-pilotů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.D.3034 Vyhodnocování výcvikových letů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.D.8002 Vedení příslušné dokumentace v oblasti leteckého pozemního výcviku 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.D.3033 Provádění poletových rozborů s piloty a kontrola jejich připravenost na plnění letových úkolů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23.D.3999 Posuzování ornitologické situace v prostoru letišť 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h23._.0032 legislativa upravující provoz civilního letectví 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23._.0031 předpisy a technické normy upravující leteckou dopravu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23._.0013 pravidla letové navigace 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23._.0014 pravidla rádiové komunikace v letectví 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0017 bezpečnost letového provozu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23._.0002 činnosti výkonného letce v civilním letectví - na úrovni obchodní pilot 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0017 didaktika odborného výcviku a praktického vyučování 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0052 metody a postupy instruktorství dopravních prostředků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41._.0015 výuka odborných disciplin 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
j42._.0002 hodnocení, testování a měření ve vzdělávání 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
h23._.0006 pravidla pilotování helikoptéry 6 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b05 Právní povědomí 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b03 Numerická způsobilost 3
b01 Počítačová způsobilost 3
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.1 Řešení technických problémů 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
4.1 Ochrana zařízení 3
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 5
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Poznámka ke zdravotním podmínkám:

Osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy podle Nařízení komise (EU) č. 1178/2011

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.