Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103462

Podplukovník ozbrojených sil ČR

Podplukovník ozbrojených sil ČR vykonává službu podle potřeb České republiky, kvalifikačních požadavků, předpokladů a vojenské odbornosti, s požadavkem na odolnost vůči zvýšené fyzické a psychické zátěži. V rámci služby vykonává činnosti související s prováděním nebo řízením technických, odborných a specializovaných činností a se vzděláváním a velí vojenským organizačním formacím na úrovni velitelství, centra, střediska, institutu, odboru, oddělení, praporu nebo skupiny.

Odborný směr: Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory
Odborný podsměr: Armáda ČR
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Hlavní inspektor vojenských hudeb, Kaplan, Náčelník centra, Náčelník odboru, Náčelník oddělení, Náčelník střediska, Náčelník štábu, Pomocník vedoucího směny, Přidělenec obrany, Ředitel odboru, Ředitel, Starší inspektor, Tajemník, Vedoucí Centrálního registru Ministerstva obrany, Vedoucí skupiny, Vedoucí starší důstojník - specialista, Vedoucí starší styčný důstojník - specialista, Vedoucí střediska, Vedoucí vědecký pracovník, Vedoucí, Velitel letky, Velitel oddílu, Velitel praporu, Velitel střediska, Zástupce děkana - vedoucí oddělení, Zástupce náčelníka institutu, Zástupce náčelníka odboru, Zástupce náčelníka oddělení, Zástupce náčelníka štábu, Zástupce náčelníka, Zástupce ředitele centra, Zástupce ředitele krajského vojenského velitelství, Zástupce ředitele úřadu, Zástupce ředitele úřadu - hlavní inženýr, Zástupce ředitele ústavu, Zástupce ředitele, Zástupce ředitele - náčelník odboru, Zástupce ředitele - náčelník oddělení, Zástupce ředitele - ředitel odboru, Zástupce ředitele - vedoucí oddělení, Zástupce vedoucího katedry - vedoucí skupiny, Zástupce vedoucího oddělení, Zástupce velitele křídla, Zástupce velitele pluku, Zástupce velitele skupiny, Zástupce velitele střediska, Zástupce velitele školy, Zástupce velitele, Voják z povolání, Zástupce náčelníka oboru
Regulovaná jednotka práce: Ano
Předpis regulující výkon povolání: Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání a nařízením vlády č. 156/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění nařízení vlády č. 429/2016 Sb. Zdravotní způsobilost pro výkon povolání je stanovena podle vyhlášky č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby.

CZ-ISCO

  • 01102 - Vyšší důstojníci v ozbrojených silách
  • 0110 - Generálové a důstojníci v ozbrojených silách

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Generálové a důstojníci v ozbrojených silách (CZ-ISCO 0110)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 48 796 Kč 64 408 Kč 80 082 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
0110 Generálové a důstojníci v ozbrojených silách - 57 423 Kč
01102 Vyšší důstojníci v ozbrojených silách - 68 895 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
0110 Generálové a důstojníci v ozbrojených silách http://data.europa.eu/esco/isco/C0110

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru teorie obrany státu 9101T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru vojenská geodézie a kartografie 9107T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru vojenská logistika 9108T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru teorie řízení a bojového použití jednotek pozemního vojska 9109T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru ochrana vojsk a obyvatel 9111T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru vojenské specializace 9115T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru vojenská technika strojní 2304T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru letecká a raketová technika 2306T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru vojenský zdravotnický management 9507T
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů teorie vojenského umění 91xxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů vojenské zdravotnictví 95xxT

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program xxxxT

Legislativní požadavky

  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů
  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Držení, nošení a oprávněná použití zbraní a střeliva (zbrojní průkaz) - odborná způsobilost podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a vyhlášky č. 115/2014 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o střelných zbraních
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Vzdělávání a výcvik v rámci ozbrojených sil České republiky podle zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Příprava ozbrojených sil České republiky podle zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky
  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l11.C.2009 Metodické vedení výuky a výcviku vojáků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.B.4001 Obsluha a údržba přidělené zbraně 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.Z.0006 Zavádění a řízení systémových činností a změn v ozbrojených silách ČR 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.C.0001 Plnění úkolů v úkolových uskupeních, v bojových podmínkách a v zahraničních vojenských operacích 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.A.0007 Vedení boje se zbraní nebo zbraňovým systémem samostatně nebo v sestavě vojenské jednotky vyplývající z rozsahu příslušného služebního místa 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.D.0014 Plnění úkolů při vojenském výcviku, odborné přípravě a vzdělávání 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.A.0005 Obsluha a údržba vojenské výzbroje a výstroje 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.C.0007 Organizace vzdělávání, kariérové a odborné přípravy vojáků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.D.0012 Zajišťování obsluhy a správy vojenských informačních systémů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11.D.0027 Plnění úkolů, zajišťování a výkon odborných a odborně specializovaných činností vyplývajících z vojenské hodnosti podplukovníka, vojenské odbornosti a zařazení na služební místo 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l11._.0091 vojenská zpravodajská činnost 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11._.0001 vojenská taktika a strategie vyplývající z rozsahu příslušného služebního místa 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11._.0005 vnitřní předpisy ozbrojených sil ČR 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11._.0014 postupy řízení a velení vyplývající ze služebního zařazení v ozbrojených silách ČR 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11._.0019 metody vzdělávání, kariérového postupu a odborné přípravy v ozbrojených silách ČR 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11._.0024 postupy při vykonávání náročných technických, specializovaných a odborných činností v ozbrojených silách ČR 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0008 základní právní normy a ustanovení s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11._.0035 činnosti podplukovníka ozbrojených sil ČR 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11._.0038 postupy při plánování a koordinaci vzdělávání, kariérového postupu a odborné přípravy v ozbrojených silách ČR 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11._.0040 systémová činnost v organizačních formacích ozbrojených sil ČR 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l11._.0045 postupy při koordinaci a řízení výkonu technicky a odborně náročných a vysoce odborně specializovaných činností v ozbrojených silách ČR 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 2
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 3
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 5
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 5
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 5
2.6 Kompetence k vedení lidí 5

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Poznámka ke zdravotním podmínkám:

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání je upravena vyhláškou č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.