Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102729

Střihač domácích zvířat

Střihač domácích zvířat stříhá, upravuje srst domácích zvířat, poskytuje odborné poradenství v oblasti správné péče o jejich srst i kůži a navrhuje vhodnou střihovou úpravu.

Odborný směr: Služby provozní a osobní
Odborný podsměr: služby pro domácnosti a firmy
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Dog Groomer, Pet Groomer, Střihač psů, Střihač koček, Střihač králíků
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Poskytování poradenství v oblasti volby vhodného střihu dle typu plemene a srsti.
 • Volba vhodných kosmetických přípravků pro dané plemeno.
 • Volba vhodného střihu s přihlédnutím k typologii srsti.
 • Obsluha přístrojů a pomůcek sloužících k úpravě srsti a drápků.
 • Provádění střihové úpravy vhodné pro krátkosrsté, dlouhosrsté nebo středněsrsté plemeno nebo přání majitele.
 • Stříhání dle mezinárodního standardu.
 • Poradenství týkající se parazitů a jiných zdravotních problémů u domácího zvířete.

CZ-ISCO

 • 51649 - Ostatní chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci
 • 5164 - Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 5164)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 22 842 Kč 30 040 Kč 40 298 Kč 24 412 Kč 34 019 Kč 43 406 Kč
Středočeský kraj 22 469 Kč 29 077 Kč 35 291 Kč - - -
Ústecký kraj - - - 21 719 Kč 28 703 Kč 34 482 Kč
Jihomoravský kraj 23 394 Kč 30 871 Kč 35 397 Kč 24 118 Kč 27 992 Kč 35 485 Kč
Zlínský kraj - - - 19 812 Kč 26 840 Kč 31 532 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 22 693 Kč 28 649 Kč 37 855 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5164 Chovatelé a ošetřovatelé zvířat v zařízeních určených pro chov a příbuzní pracovníci 29 106 Kč 29 922 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5164 Pracovníci zajišťující služby spojené s péčí o domácí a jiná zvířata http://data.europa.eu/esco/isco/C5164

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž vibracemi x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru provoz služeb 6953H
KKOVTypeEnum.3 Provoz služeb 6953H003

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru chovatel zvířat, chovatelské a zpracovatelské práce 4153H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů osobní a provozní služby 69xxH

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Střihač/střihačka psů (69-053-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c11.C.1002 Poskytování poradenské činnosti majitelům psů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16.A.4022 Provádění kompletní střihové úpravy psů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c16.D.1053 Rozpoznání zdravotních problémů psů 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
c11.A.8170 Manipulace se zvířaty 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11.A.8030 Péče o zdraví zvířat 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
c11.D.1901 Dodržování zásad BOZP při zacházení se zvířaty 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h44.A.5022 Provádění úklidu provozu podle dezinfekčního řádu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h41._.0021 psí kosmetika 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h41._.0006 psí plemena a jejich rozdělení dle typu srsti 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
c11._.0002 základní psí parazité 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h41._.0008 střihačské pomůcky a nástroje pro úpravu psů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h41._.0007 střihy jednotlivých psích plemen dle standardu FCI 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b03 Numerická způsobilost 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Imunodeficitní stavy
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.