Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101810

Dezinfektor

Dezinfektor pomocí chemických a dezinfekčních přípravků, roztoků provádí dezinfekci ve zdravotnických, zemědělských, potravinářských dalších provozech.

Odborný směr: Služby provozní a osobní
Odborný podsměr: služby pro domácnosti a firmy
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Disinfections´ operator, Dezinfektor ve službách, Dezinfekční pracovník, Pracovník DDD, Desinfektionsgerät, Disinfector
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Poskytování poradenství v oblasti volby vhodného přípravku a metody dezinfekce dle typu požadovaného účelu s ohledem na charakter ošetřovaného prostředí.
 • Volba vhodných přípravků a způsobů dezinfekčních zásahů s ohledem na účinnost a charakter ošetřovaného prostředí.
 • Příprava dezinfekčního roztoku a přípravku ke zvýšení hygieny a ochrany veřejného zdraví.
 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod pro zvýšení hygieny a zabezpečení ochrany veřejného zdraví.
 • Provedení vlastního dezinfekčního zásahu.
 • Testování a hodnocení účinnosti dezinfekčního zásahu.
 • Vedení dokumentace včetně záznamů o následných kontrolách účinnosti dezinfekčních přípravků a zásahů.
 • Provádění hygienicko-sanitační údržby zařízení použitého k dezinfekci.
 • Dezinfekce ploch podle sanitačních plánů a čištění dle postupů v systému kritických bodů HACCP.
 • Vystavení protokolu s hodnocením účinnosti dezinfekce.

CZ-ISCO

 • 53299 - Ostatní pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti jinde neuvedení
 • 5329 - Pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti jinde neuvedení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti jinde neuvedení (CZ-ISCO 5329)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 29 015 Kč 39 385 Kč 52 172 Kč
Středočeský kraj 21 779 Kč 28 002 Kč 38 364 Kč 27 037 Kč 34 509 Kč 60 862 Kč
Jihočeský kraj 23 829 Kč 30 691 Kč 40 467 Kč 32 409 Kč 43 714 Kč 63 941 Kč
Plzeňský kraj 23 694 Kč 31 061 Kč 40 770 Kč 31 940 Kč 44 480 Kč 54 077 Kč
Karlovarský kraj 18 081 Kč 25 827 Kč 33 013 Kč 25 899 Kč 55 942 Kč 62 074 Kč
Ústecký kraj 21 707 Kč 27 391 Kč 38 388 Kč 29 715 Kč 41 105 Kč 50 604 Kč
Liberecký kraj 23 890 Kč 30 239 Kč 38 813 Kč 21 921 Kč 34 544 Kč 58 564 Kč
Královéhradecký kraj 21 395 Kč 29 656 Kč 36 890 Kč 31 095 Kč 39 532 Kč 52 472 Kč
Pardubický kraj 20 767 Kč 28 057 Kč 34 716 Kč 30 189 Kč 37 254 Kč 52 907 Kč
Kraj Vysočina - - - 24 041 Kč 31 174 Kč 38 284 Kč
Jihomoravský kraj 20 686 Kč 24 096 Kč 31 688 Kč 26 972 Kč 35 286 Kč 50 442 Kč
Olomoucký kraj 21 219 Kč 30 076 Kč 37 442 Kč 30 463 Kč 38 186 Kč 53 692 Kč
Zlínský kraj 21 339 Kč 28 455 Kč 37 532 Kč 24 072 Kč 27 349 Kč 31 858 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 25 155 Kč 34 561 Kč 56 351 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5329 Pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti jinde neuvedení 27 953 Kč 36 911 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5329 Pracovníci osobní péče v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení http://data.europa.eu/esco/isco/C5329

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Chemik 28-52-H/01
RVP Chemické práce 28-52-E/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem xxxxH
KKOVTypeEnum.3 Chemik 2852H007

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru provozní služby 6942J
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru osobní služby 6941J

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Dezinfektor/dezinfektorka ve službách (69-029-H)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Dezinfekce, dezinsekce, deratizace - odborná způsobilost podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Odborná způsobilost podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k12.D.3091 Vymezení dezinfikovaného prostoru 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k12.C.2014 Spolupráce při řízení veškerých dezinfekčních, dezinsekčních a deratizačních zásahů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k12.A.3021 Příprava chemických látek (roztoků) pro účely deratizace, dezinfekce či dezinsekce 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h43.A.6001 Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami, jejich správné dávkování a bezpečné uložení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h43.B.5001 Obsluha různých druhů konvenčních aplikátorů dezinfekčních přípravků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k12.B.4022 Obsluha dezinfekčních a dezinsekčních zařízení při provádění ochranné, průběžné, popř. závěrečné ohniskové dezinfekce a dezinsekce v ohnisku nákazy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h43.A.5139 Dezinfekce otřením, posypem, ponořením, aplikací postřiku, aerosolu nebo pěny 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11.A.5931 Provádění dezinfekce ve zdravotnickém a nemocničním zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h44.A.5136 Dezinfekce ploch podle sanitačních plánů a čištění dle postupů v systému kritických bodů HACCP 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h44.A.5139 Dezinfekce potravinářských výrobních zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h43.A.5141 Provádění dezinfekce v hospodářských objektech 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k12.D.8091 Vedení evidence a záznamů o použitých dezinfekčních prostředcích 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h43.A.5146 Výběr účinných prostředků nebo přípravků pro dezinfekci 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h44.A.5142 Dezinfekce ploch a zařízení podle jednotlivých zón a dezinfekčního řádu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h43._.0010 technologické postupy úklidových prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
k13._.0071 dezinfekce, předsterilizační příprava a sterilizace 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
l24._.0002 zdraví a hygiena při práci 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52._.0031 zacházení s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0058 hygiena a epidemiologie 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0054 dezinfekce a sterilizace 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 0
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Imunodeficitní stavy
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Chronická onemocnění jater
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.