Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102560

Pracovník relaxačního centra

Pracovník relaxačního centra poskytuje klientovi relaxační a regenerační procedury ke zlepšení jeho fyzické, emocionální a duševní pohody.

Odborný směr: Služby provozní a osobní
Odborný podsměr: péče o tělo
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Pracovník v oblasti poskytování relaxačních služeb, Pracovník wellness centra, Aromaterapeut, Aromatherapist
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava relaxačního centra před zahájením klientských služeb.
 • Vedení osobního pohovoru s klientem pro zjištění jeho zdravotního stavu.
 • Volba vhodného postupu relaxačního a regeneračního ošetření s ohledem na zdravotní stav klienta.
 • Podávání regeneračních zábalů, obkladů a koupelí.
 • Příprava a bezpečné použití masérských preparátů.
 • Provádění ručních rekondičních masáží celého těla.
 • Provádění specifických masáží pomocí přístrojů a zařízení.
 • Evidence a pravidelné vyhodnocování masérských metod a technik aplikovaných klientům.
 • Poskytování doporučení klientům ohledně vhodné volby relaxačního a regeneračního programu.
 • Objednávání a skladování relaxačních přípravků.
 • Dodržování zdravotně-hygienických předpisů.

CZ-ISCO

 • 51429 - Ostatní pracovníci v oborech příbuzných kosmetice
 • 5142 - Kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5142 Kosmetici a pracovníci v příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C5142

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž invazivními alergeny x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Duševní zátěž x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Rekondiční a sportovní masér 69-53-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru provoz služeb 6953H
KKOVTypeEnum.3 Rekondiční a sportovní masér 6953H001
KKOVTypeEnum.3 Rekondiční a sportovní masér 6953H01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru osobní služby 6941L
KKOVTypeEnum.3 Masér sportovní a rekondiční 6941L02
KKOVTypeEnum.3 Masér sportovní a rekondiční 6941L51
KKOVTypeEnum.3 Kosmetické služby 6941L01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru ošetřovatelství 5341H
KKOVTypeEnum.3 Ošetřovatel 5341H002

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Aromaterapeut/aromaterapeutka (69-043-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k12.D.4801 Zjištění a vyhodnocení zdravotního stavu klienta 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42.D.2003 Aplikace světových trendů ve wellness 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42.C.2011 Komunikace s klienty ve wellness zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42.D.7001 Zpracování návrhů vhodných wellness programů pro klienty s různými specifickými potřebami a požadavky 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
h41.A.7011 Ruční masáž pleti a příprava i aplikace pleťových masek a zábalů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k16.C.7013 Aplikace zdravotních a kosmetických přípravků používaných při masážích klientů a pacientů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k16.C.7122 Provádění jednoduchých prací při aplikování rehabilitačních postupů, a to například aplikování tepla za použití soluxu nebo parafínu, podávání zábalů apod. 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42.C.7015 Vykonávání ručních masáží celého těla - aromaterapeutická masáž 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
k12.C.1014 Poskytování poradenství ve využití aromaterapeutických přípravků 2 CompetenceSuitabilityEnum.1
h41.A.5001 Dodržování zdravotně-hygienických předpisů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k16.C.1221 Poskytování rad a informací o zdravém způsobu života 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42.C.1916 Aplikování regeneračních a rekondičních zábalů, obkladů a koupelí dle aktuálního fyzického a psychického stavu klienta 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k16.C.7014 Vykonávání ručních masáží celého těla – klasická masáž 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k12._.0081 zdravověda 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k12._.0051 duševní zdravotní služby 2 CompetenceSuitabilityEnum.1
k12._.0080 zdravý životní styl 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42._.0006 regenerace a rekondice 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42._.0080 zdravotní prevence 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42._.0005 regenerační zábaly, obklady a koupele 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42._.0003 masáže (nezdravotnické) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k12._.0099 hygienické předpisy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
j31._.0001 základy psychologie 2 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b03 Numerická způsobilost 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.