Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102990

Manažer maloobchodní franšízové sítě

Manažer maloobchodní franšízové sítě řídí, koordinuje a nastavuje hlavní řídící procesy v maloobchodní síti a zajišťuje komunikaci mezi vrcholným managementem či majiteli společnosti a jednotlivými členy sítě.

Odborný směr: Obchod a marketing
Odborný podsměr: nákup a prodej zboží, služeb a nemovitostí
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Koordinátor maloobchodní sítě, Manažer franšízového řetězce
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Sjednání a vedení obchodních schůzek.
 • Účast na poradách s vedením společnosti.
 • Organizace událostí ve franšízové síti (kontraktační dny, porady, výjezdní akce apod.).
 • Kontrola dodržování smluvních ujednání (platby bonusů, provizí apod.).
 • Kontrola dodržování stanovených podmínek franšízanty v terénu.
 • Komunikace se členy franšízové sítě (např. řešení problémů, stížností, inovačních podnětů apod.).
 • Tvorba pravidelných reportů.
 • Monitoring dodavatelského trhu.
 • Zodpovědnost za komunikaci s médii, psaní článků, poskytování rozhovorů apod.
 • Spolupráce na tvorbě firemní strategie.
 • Spolupráce na nastavení firemních procesů.

CZ-ISCO

 • 52210 - Provozovatelé maloobchodních a velkoobchodních prodejen
 • 5221 - Provozovatelé maloobchodních a velkoobchodních prodejen

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5221 Provozovatelé maloobchodních prodejen http://data.europa.eu/esco/isco/C5221

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Management 64-31-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management 6208R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů ekonomie 62xxR

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i32.D.8043 Příprava a zpracovávání podkladů pro finanční analýzy a plánování 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.D.2032 Zpracovávání plánů a metod rozvoje obchodní sítě, organizace prodeje a rozšiřování poskytovaných služeb 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.D.2065 Příprava návrhů příslušných strategických rozhodnutí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.C.5131 Reprezentace zájmů organizace v rámci udržování a rozvíjení dobrých vztahů se strategickými partnery 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.D.3002 Posuzování rozvojových příležitostí organizace 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.D.2503 Příprava reportu o projektu a jeho prezentace 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.C.2002 Obchodní jednání s klienty a obchodními partnery 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.D.1067 Orientace v klíčových principech řízení projektu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.C.2019 Vybírání dodavatelů služeb a obchodních partnerů včetně projednávání podmínek smluv při jejich uzavírání a následné kontroly dodržování smluvních podmínek 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i32._.0001 ekonomika podnikatelského subjektu obecně 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0001 management obecně 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31._.0013 příprava a organizování konferencí a seminářů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i32._.0002 základní ekonomické ukazatele 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0003 zásady vedení porad 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51._.0022 ekonomický (finanční) management, controlling 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11._.0001 marketing obecně 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 3
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 5
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 5
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.