Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 176

Kadeřník, holič

Kadeřník stříhá, barví, stylizuje a upravuje vlasy a vlásenkářské výrobky, pečuje o vlasy a vlasovou pokožku, popřípadě holí, upravuje a pečuje o vousy a poskytuje odborné poradenství při volbě vhodného účesu dle typu klienta.

Odborný směr: Služby provozní a osobní
Odborný podsměr: péče o tělo
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Kadeřnice, Holič, Friseur, Hairdresser, Hairstylist, Vlasový stylista, Specialista na vlasovou péči, Harschneider, Frisör, Barber
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Poskytování poradenství v oblasti volby vhodného účesu dle typu klienta s ohledem na kvalitu a délku vlasového porostu.
 • Čištění pokožky a vlasů a vhodné použití ošetřujících přípravků podle typu vlasové struktury zákazníka.
 • Provádění masážních technik vlasové pokožky s povrchovou a hloubkovou regeneraci vlasů.
 • Tvoření účesů a finální úprava s ohledem na typ zákazníka a tvar jeho obličeje a hlavy s cílem zakrýt případné estetické nedostatky.
 • Úprava vzhledu zákazníka pomocí barvení a melírování vlasů podle módních trendů.
 • Úprava a tvorba běžných dámských, pánských a dětských účesů.
 • Vytváření speciálních a módních účesů.
 • Úprava vlásenkářských výrobků a jejich použití při vytváření účesu.
 • Poskytování informací odborného poradenství v oblasti volby vhodné vlasové kosmetiky.
 • Holení a úprava vousů s cílem vyzvednout estetické přednosti.

CZ-ISCO

 • 51410 - Kadeřníci
 • 5141 - Kadeřníci

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5141 Kadeřníci http://data.europa.eu/esco/isco/C5141

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Kadeřník 69-51-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru kadeřník 6951H
KKOVTypeEnum.3 Kadeřník 6951H001

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru kadeřník 6951E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Kadeřník/kadeřnice (69-071-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h41.A.1011 Stříhání vlasů dle přání zákazníka a s ohledem na požadovaný účes pomocí nůžek a ostatních pomůcek 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h41.A.1022 Mytí, regenerace vlasů a masáž hlavy 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h41.B.1021 Obsluha kadeřnických přístrojů a zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h41.A.1034 Holení, barvení a úprava vousů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h41.A.1012 Vytváření denních i večerních účesů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h41.D.3912 Volba a doporučení vhodného účesu a vlasové péče 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h41.A.1030 Provádění chemické preparace vlasů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h41.A.1032 Prodlužování a zahušťování vlasů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h41.C.2011 Objednávání materiálu, pomůcek a přístrojů do kadeřnické provozovny od dodavatelů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h41.A.6014 Skladování kadeřnických potřeb, pomůcek a přístrojů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h41.D.1002 Volba vhodných kadeřnických přípravků, nářadí a pomůcek, organizace práce v kadeřnictví 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.D.1007 Kalkulace ceny, evidence a vyúčtování tržeb za služby 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24.D.0018 Dodržování zdravotních a hygienických předpisů, BOZP a PO 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h41.C.1021 Poskytování informací o současných trendech v oblasti účesové tvorby 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
h41.A.1014 Úprava vlásenkářských výrobků a jejich použití při vytváření náročného, např. večerního nebo dobového účesu 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
h44.A.5022 Provádění úklidu provozu podle dezinfekčního řádu 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h41._.0051 vizážistika 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
h41._.0001 kadeřnictví (dámské, pánské a dětské účesy, jejich tvorba a úpravy) 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h41._.0002 péče o vlasy a vlasovou pokožku 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h41._.0003 holičství 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k12._.0099 hygienické předpisy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h42._.0004 provozní řád a bezpečnostní předpisy provozního zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 0
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.1 Řešení technických problémů 1
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.1 Ochrana zařízení 1
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 1
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.