Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101969

Pomocný kuchař

Pomocný kuchař úzce spolupracuje s kuchařem, zajišťuje předběžnou přípravu surovin a provádí méně náročné pracovní postupy při přípravě a výdeji pokrmů a nápojů v gastronomických provozech.

Odborný směr: Pohostinství a cestovní ruch
Odborný podsměr: pohostinství
Kvalifikační úroveň: Základní vzdělání; Střední vzdělání bez výučního listu; Střední vzdělání s výučním listem dvouleté
Alternativní názvy: Pomocný přípravář pokrmů, Pomocný pracovník v kuchyni, Assistant cook, Assistent Koch
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Spolupráce při objednávání, přejímce a skladování zboží.
 • Součinnost při zajišťování hospodárnosti gastronomického provozu.
 • Součinnost při přípravě a expedici výrobků a pokrmů.
 • Výdej pokrmů studené a teplé kuchyně.
 • Ošetřování kuchyňského náčiní a vybavení.
 • Dodržování HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů) a kritických bodů.
 • Předběžná příprava surovin a potravin rostlinného i živočišného původu.
 • Méně náročné pracovní úkony spojené s přípravou pokrmů.
 • Příprava nápojů.
 • Úklidové práce v gastronomickém provozu.

CZ-ISCO

 • 51203 - Pomocní kuchaři
 • 5120 - Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři (CZ-ISCO 5120)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 15 755 Kč 19 278 Kč 32 642 Kč 21 381 Kč 25 525 Kč 34 170 Kč
Středočeský kraj - - - 20 810 Kč 24 981 Kč 31 794 Kč
Jihočeský kraj - - - 20 925 Kč 24 850 Kč 31 058 Kč
Plzeňský kraj - - - 21 185 Kč 25 226 Kč 34 159 Kč
Karlovarský kraj - - - 20 443 Kč 24 346 Kč 32 434 Kč
Ústecký kraj - - - 20 190 Kč 24 166 Kč 31 982 Kč
Liberecký kraj - - - 20 605 Kč 24 191 Kč 30 415 Kč
Královéhradecký kraj - - - 21 090 Kč 25 124 Kč 31 896 Kč
Pardubický kraj 15 706 Kč 21 925 Kč 30 804 Kč 21 108 Kč 24 719 Kč 30 211 Kč
Kraj Vysočina - - - 20 843 Kč 24 655 Kč 30 655 Kč
Jihomoravský kraj 15 064 Kč 18 534 Kč 32 399 Kč 20 607 Kč 24 640 Kč 32 343 Kč
Olomoucký kraj 14 976 Kč 21 350 Kč 30 787 Kč 20 310 Kč 25 039 Kč 31 910 Kč
Zlínský kraj - - - 20 425 Kč 24 214 Kč 28 768 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 20 381 Kč 24 113 Kč 29 971 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5120 Kuchaři (kromě šéfkuchařů), pomocní kuchaři 19 341 Kč 24 699 Kč
51203 Pomocní kuchaři 17 098 Kč 22 717 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5120 Kuchaři (kromě šéfkuchařů) http://data.europa.eu/esco/isco/C5120

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x
Celková fyzická zátěž x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Stravovací a ubytovací služby 65-51-E/01
RVP Práce ve stravování 65-51-E/02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař-číšník, práce ve společném stravování 6551E
KKOVTypeEnum.3 Práce ve stravování 6551E02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař, kuchařské práce 6552E
KKOVTypeEnum.3 Kuchařské práce 6552E001

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bez rozlišení kmenového oboru 65xx

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Pomocný kuchař / pomocná kuchařka (65-005-E)
 • Kuchař expedient / kuchařka expedientka (65-011-E)
 • Pomocný kuchař / pomocná kuchařka příloh (65-006-E)
 • Pomocný kuchař / pomocná kuchařka pokrmů rychlého občerstvení (65-003-E)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h32.A.6001 Skladování potravinářských surovin 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.B.1010 Obsluha technologických zařízení v provozu 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.A.5009 Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržování hygienických předpisů 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.A.6014 Expedice pokrmů 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.D.2011 Volba postupu práce, potřebných surovin a zařízení pro přípravu pokrmů 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.A.3091 Zpracování a úprava polotovarů 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.A.3014 Příprava pokrmů pro rychlé občerstvení 2 CompetenceSuitabilityEnum.1
h32.D.3011 Přejímka potravinářských surovin 2 CompetenceSuitabilityEnum.1
h32.A.6002 Ošetřování a skladování nápojů 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.A.3031 Příprava teplých nápojů 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.A.3095 Výpomoc při výrobě jídel 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.A.3211 Příprava a tepelná úprava příloh 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.A.5010 Čištění zařízení a výrobních prostor 2 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e11._.0001 potravinářské suroviny, jejich skladování 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32._.0021 technologie vaření a dalších prací v kuchyni, recepty pro různá jídla 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32._.0031 stolničení, servírování jídel, zásady obsluhy hostů 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32._.0022 principy obsluhy barových zařízení, receptury pro přípravu různých nápojů 2 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 0
b05 Právní povědomí 0
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.