Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 102647

Delegát

Delegát poskytuje cestujícím klientům v místě cílové destinace praktickou pomoc, vyřizuje administrativní záležitosti a zabezpečuje informační servis.

Odborný směr: Pohostinství a cestovní ruch
Odborný podsměr: cestovní ruch
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Průvodce cestovní kanceláře, Zástupce cestovní kanceláře, Zástupce cestovní agentury, Vedoucí zájezdu, Delegate, Delegieren
Nadřízené povolání: Pracovník cestovní kanceláře, agentury
Příbuzné specializace: Animátor,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Poskytování klientského servisu zahrnujícího informační, poradenské a organizační služby v místě destinace.
 • Prodej a organizační zajištění fakultativních výletů, průvodcovských služeb, případně dalších služeb pořádaných cestovní kanceláří nebo agenturou.
 • Zajištění asistence a pomoci při řešení krizových situací klientů.
 • Vedení pracovní agendy delegáta cestovní kanceláře nebo agentury.
 • Kontrola připravenosti ubytovacích kapacit a dalších plánovaných služeb před příjezdem klientů.
 • Doprovod klientů cestovní kanceláře na místo určení (transfer z letiště do hotelu atp.).
 • Zajištění informačních, poradenských a organizačních služeb v místě destinace.
 • Komunikace se zahraničními partnery cestovní kanceláře nebo agentury.
 • Tlumočení a odborná pomoc klientům.

CZ-ISCO

 • 51131 - Průvodci a delegáti v cestovním ruchu
 • 5113 - Průvodci, delegáti v cestovním ruchu

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5113 Průvodci v cestovním ruchu http://data.europa.eu/esco/isco/C5113

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Cestovní ruch 65-42-M/02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru cestovní ruch 6543M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru hotelnictví a turismus 6542M

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Místní zástupce/zástupkyně cestovní kanceláře (65-026-M)
 • Vedoucí zájezdu (65-030-M)

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h33.C.2009 Poskytování klientského servisu - informačních, poradenských a organizačních služeb v místě destinace 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h33.D.1004 Využívání znalostí zeměpisu Evropy a ostatních světadílů ve vztahu k cestovnímu ruchu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h33.C.6001 Vedení skupiny 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h33.C.6101 Zohledňování osob se speciálními potřebami při výkonu práce v cestovním ruchu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h33.C.2012 Příprava, organizování, finanční a technické zajišťování zájezdů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h33.D.3112 Kontrola dodržování smluvních podmínek při poskytování služeb smluvními partnery (kvalita ubytování, stravování, dodržování itineráře cesty apod.) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h33.C.2112 Organizační zajišťování programů a tras zájezdových skupin v tuzemsku i v zahraničí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h33.C.2113 Zajišťování služeb souvisejících s pořádanou akcí včetně poskytování individuální pomoci jednotlivým klientům 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h33._.0031 druhy, formy cestovního pojištění, jejich výhody a rizika 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h33._.0021 úřední formality pro vstup a pobyt v různých zemích 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
h33._.0012 pobytové zájezdy a jejich náplně, poskytované služby a jejich pravidla, příprava, zajištění 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h33._.0013 poznávací zájezdy a jejich náplně, poskytované služby a jejich pravidla, příprava, zajišťování 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j31._.0001 základy psychologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
g15._.0002 topografie - místopis 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
j15._.0071 zeměpis vybrané země 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
j36._.0051 jazyk vybrané země 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 1
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 1
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 5
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná nervová onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.