Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101981

Průvodce turistů

Průvodce turistů provádí tuzemské a zahraniční návštěvníky a poskytuje odborný výklad o kulturním a přírodním dědictví oblasti pro kterou je specializován, v jazyce podle jejich výběru.

Odborný směr: Pohostinství a cestovní ruch
Odborný podsměr: cestovní ruch
Kvalifikační úroveň: Pomaturitní krátkodobé vzdělání
Alternativní názvy: Tourist guide, Průvodce cestovního ruchu, Turistický průvodce, Reiseführer
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava odborného výkladu v požadovaném jazyce.
 • Zpracování nabídky programu a tras pro tuzemské a zahraniční turistické skupiny a jednotlivce.
 • Poskytování odborného výkladu a doprovod návštěvníků.
 • Ústní a písemná komunikace v cizím jazyce.
 • Poskytování individuální pomoci klientům.
 • Vedení administrativní a účetní agendy turistického průvodce.

CZ-ISCO

 • 51131 - Průvodci a delegáti v cestovním ruchu
 • 5113 - Průvodci, delegáti v cestovním ruchu

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5113 Průvodci v cestovním ruchu http://data.europa.eu/esco/isco/C5113

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Duševní zátěž x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru cestovní ruch 6543N

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Cestovní ruch 65-42-M/02
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru hotelnictví a turismus 6542N

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Průvodce/průvodkyně cestovního ruchu (65-021-N)
 • Průvodce/průvodkyně Prahou (65-028-N)
 • Průvodce/průvodkyně přírodou (16-002-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h33.D.2001 Příprava výkladu průvodce a nabídky průvodcovských služeb 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h33.C.6001 Vedení skupiny 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h33.C.6002 Provádění výkladu 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h33.C.6003 Zohledňování osob se speciálními potřebami v práci průvodce 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h33.C.6006 Ústní komunikace v cizím jazyce při výkonu práce průvodce 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h33.D.9001 Písemná komunikace v cizím jazyce při výkonu práce průvodce 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h33.D.1029 Aplikace znalostí dějin umění a architektury ve vztahu k památkovým areálům 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h33.C.6011 Prezentování a propagace místa 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h33.D.1011 Aplikace znalostí historie a dějin kultury České republiky v průvodcovské činnosti 5 CompetenceSuitabilityEnum.1
h33.D.1017 Zajišťování služeb cestovního ruchu 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h33.D.1012 Aplikace znalostí světových dějin a dějin kultury v cestovním ruchu 5 CompetenceSuitabilityEnum.1
h33.D.1000 Interpretace podrobných tematických znalostí reálií a specifik v cestovním ruchu v ČR 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h33._.0011 průvodcovství cestovního ruchu 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h33._.0013 poznávací zájezdy a jejich náplně, poskytované služby a jejich pravidla, příprava, zajišťování 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j34._.0001 historie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j34._.0021 kulturologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
j34._.0003 muzeologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 0
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 3
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Závažná nervová onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.