Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 102648

Animátor

Animátor zajišťuje a organizuje v cílové destinaci vhodné denní nebo večerní volnočasové kulturní a sportovní aktivity pro děti i dospělé účastníky zájezdu.

Odborný směr: Pohostinství a cestovní ruch
Odborný podsměr: cestovní ruch
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Poradce volnočasových aktivit, Animační pracovník cestovní kanceláře, Animační pracovník ubytovacího zařízení, Pracovník pro volnočasové aktivity, Animator
Nadřízené povolání: Pracovník cestovní kanceláře, agentury
Příbuzné specializace: Delegát
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Identifikace, příprava a realizace vhodných animačních aktivit podle potřeb a věku klientů a zaměření zájezdů (sportovní, kulturní, oborové apod.).
 • Zajišťování první pomoci při realizaci činností a volnočasových programů pro děti a dospělé.
 • Motivování klientů k aktivnímu zapojení do připravených animačních aktivit.
 • Příprava a realizace aktivních a pasivních kulturních vystoupení pro dospělé.
 • Příprava a realizace aktivních a pasivních kulturních vystoupení pro děti.
 • Vyhledávání vhodných ubytovacích zařízení, spolupracovníků a dodavatelů služeb pro animační programy.
 • Realizování animačních programů a jejich nabízení v průběhu zájezdu podle zájmu účastníků zájezdů.
 • Řešení problémů a rizikových situací v rámci realizovaných volnočasových aktivit.
 • Zajišťování první pomoci při realizaci činností a volnočasových programů pro děti a dospělé.

CZ-ISCO

 • 51131 - Průvodci a delegáti v cestovním ruchu
 • 5113 - Průvodci, delegáti v cestovním ruchu

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5113 Průvodci v cestovním ruchu http://data.europa.eu/esco/isco/C5113

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x x
Celková fyzická zátěž x x
Duševní zátěž x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Cestovní ruch 65-42-M/02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru hotelnictví a turismus 6542M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru cestovní ruch 6543M

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h33.C.2115 Zabezpečování a organizace sportovních a společenských aktivit a organizace zábavy pro děti i dospělé 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k22.C.6420 Motivování klientů k zájmu o volnočasové aktivity 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.8051 Vedení provozní dokumentace pro potřeby animátorů volnočasových aktivit 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h33.C.6101 Zohledňování osob se speciálními potřebami při výkonu práce v cestovním ruchu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.2011 Volba pracovních postupů, prostředků a metod pro realizaci volnočasových aktivit 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h33.C.6007 Ústní komunikace v cizím jazyce při výkonu práce v cestovním ruchu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11.C.7104 Zajištění bezpečnosti klientů a poskytování základní první zdravotní pomoci 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h33.C.2008 Výběr a jednání s dodavateli služeb pro animační programy, včetně projednávání podmínek smluv a jejich uzavírání 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j41.D.1130 Řešení problémů a rizikových situací v rámci realizovaných volnočasových aktivit 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k11.C.1902 Poskytování první pomoci při volnočasových aktivitách 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k11._.0007 první pomoc 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
h33._.0012 pobytové zájezdy a jejich náplně, poskytované služby a jejich pravidla, příprava, zajištění 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j31._.0001 základy psychologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
g15._.0002 topografie - místopis 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k12._.0080 zdravý životní styl 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
j36._.0051 jazyk vybrané země 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 0
b05 Právní povědomí 0
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 1
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 1
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění páteře
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.