Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102630

Horský průvodce

Horský průvodce doprovází jednotlivce nebo skupiny v horském prostředí v letním i zimním období, s výjimkou oblastí ledovců, skal a všech dalších terénů, v nichž postup vyžaduje použití horolezecké techniky, horolezeckých pomůcek a materiálu.

Odborný směr: Pohostinství a cestovní ruch
Odborný podsměr: cestovní ruch
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Trekkingový průvodce, Průvodce přírodou, Mountain guide, Bergführer
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Organizační zajišťování a příprava horských tras.
 • Provádění odborného výkladu o horské trase a vedení skupiny v horském terénu.
 • Zajišťování poradenství v oblasti horské turistiky.
 • Půjčování a kontrola vhodné výzbroje a výstroje.
 • Poskytování zdravotní pomoci.
 • Tvorba a zpracování popisu horské trasy včetně výškového profilu.
 • Volba bezpečného terénu a tempa s ohledem na přírodní a klimatické podmínky a fyzické možnosti skupiny.
 • Čtení topografických a geografických map.

CZ-ISCO

 • 51133 - Horští průvodci
 • 5113 - Průvodci, delegáti v cestovním ruchu

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5113 Průvodci v cestovním ruchu http://data.europa.eu/esco/isco/C5113

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chladem x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Práce ve výškách x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž teplem x
Zátěž invazivními alergeny x
Duševní zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Cestovní ruch 65-42-M/02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru hotelnictví a turismus 6542M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů gastronomie, hotelnictví a turismus 65xxM

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Horský průvodce / horská průvodkyně (65-020-M)
 • Průvodce/průvodkyně přírodou (16-002-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h33.D.1037 Práce s mapou a navigace v horách 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h33.C.2114 Organizační zajišťování a příprava horských tras 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
l23.E.4020 Doprovod skupin a jednotlivců v horském terénu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l23.D.2833 Volba výstroje dle klimatických podmínek a prostředí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h33.C.7111 Poskytování první zdravotnické pomoci 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l23.C.7831 Poskytování poradenských služeb v oblasti horské turistiky 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h33.D.1035 Vedení programu v horském terénu 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
l23.E.7002 Provádění bezpečnostních opatření a záchrany v horách 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h33._.0011 průvodcovství cestovního ruchu 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
g15._.0002 topografie - místopis 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0005 první pomoc a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j15._.0031 meteorologie 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
l23._.0086 zásady spolupráce s jednotlivými složkami IZS 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 0
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Chladová alergie
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.