Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102108

Číšník

Číšník zajišťuje kompletní servis pro hosty gastronomického nebo pohostinského provozu, servíruje pokrmy a nápoje a poskytuje rady při jejich výběru z jídelního nebo nápojového lístku.

Odborný směr: Pohostinství a cestovní ruch
Odborný podsměr: pohostinství
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Bartender, Head waiter, Waitress, Waiter, Vrchní číšník, Servírka, Obsluha hostů
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příprava a aranžování místností a tabulí.
 • Vítání a usazování hostů.
 • Servírování a vydávání pokrmů a nápojů.
 • Dokončování přípravy jídel u stolu (např. flambování, tranšírování atd.).
 • Ošetřování a nalévání nápojů.
 • Spolupráce při sestavování jídelního a nápojového lístku.
 • Přijímání objednávek.
 • Zadávání objednávek do pokladního systému, inkaso plateb a vracení finanční hotovosti.
 • Péče o používané předměty (sklenice, nádobí, příbory atd.).
 • Uskladňování a kontrola zboží a předmětů používaných v gastronomickém nebo pohostinském provozu.
 • Pomoc při výběru pokrmů a nápojů z jídelního nebo nápojového lístku.

CZ-ISCO

 • 51310 - Číšníci a servírky
 • 5131 - Číšníci a servírky

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Číšníci a servírky (CZ-ISCO 5131)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Jihočeský kraj 14 613 Kč 29 395 Kč 32 785 Kč - - -
Olomoucký kraj 14 638 Kč 16 907 Kč 23 926 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 15 566 Kč 16 669 Kč 22 500 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5131 Číšníci a servírky 17 952 Kč 26 233 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5131 Číšníci a servírky http://data.europa.eu/esco/isco/C5131

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž hlukem x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Duševní zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Kuchař - číšník 65-51-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru číšník, servírka 6553H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Práce ve stravování 65-51-E/02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař-číšník, práce ve společném stravování 6551H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru číšník, servírka 6553E
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru kuchař-číšník, práce ve společném stravování 6551E

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Číšník/servírka (65-008-H)
 • Jednoduchá obsluha hostů (65-007-H)
 • Barman/barmanka (65-009-H)
 • Sommelier/sommelierka (65-010-H)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h32.C.2011 Vyřizování objednávek hostů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.C.4011 Inkasování plateb od hostů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.A.6002 Ošetřování a skladování nápojů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.D.7011 Sestavení jídelního lístku a sledu pokrmů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.Z.2011 Organizování práce v provozu a při gastronomických akcích 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.C.1011 Uvedení hostů, poskytnutí pomoci při výběru z jídelního lístku 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.A.3032 Výroba míchaných nápojů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.A.6021 Příprava a výzdoba tabulí a prostor 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11.A.5009 Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržování hygienických předpisů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.A.6310 Příprava a podávání nápojů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.D.1010 Zajištění bezpečnosti hostů, BOZP, PO 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.B.1014 Nakládání s inventářem 2 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.B.4011 Obsluha pokladny a pokladních systémů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.D.5011 Kalkulace ceny a vyúčtování tržeb 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.B.1032 Obsluha výčepních zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.A.6001 Skladování potravinářských surovin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h32._.0031 stolničení, servírování jídel, zásady obsluhy hostů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e11._.0001 potravinářské suroviny, jejich skladování 2 CompetenceSuitabilityEnum.1
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32._.0001 provoz restaurací, vináren a dalších zařízení veřejného stravování, související předpisy 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
h32._.0022 principy obsluhy barových zařízení, receptury pro přípravu různých nápojů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0017 způsoby plateb v obchodním styku 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 0
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 1
4.1 Ochrana zařízení 1
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 1
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 1
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 1
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Alergická onemocnění
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.