Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 101598

Specialista pro přípravu kávy nebo čaje

Specialista pro přípravu kávy nebo čaje nabízí, připravuje a servíruje kávu a kávové speciality nebo čaj a čajové speciality a pečuje a dbá o správné uskladnění surovin pro jejich přípravu.

Odborný směr: Pohostinství a cestovní ruch
Odborný podsměr: pohostinství
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Odborník na přípravu kávy, Odborník na přípravu čaje, Barista, Teatender
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Volba vhodného postupu pro přípravu kávy a kávových specialit nebo čaje a čajových specialit.
 • Volba vhodného postupu pro uložení a skladování kávy nebo čaje.
 • Degustace a výběr kávy nebo čaje.
 • Obsluhování, čištění a údržba kávovaru nebo čajovaru.
 • Příprava kávových nápojů a specialit nebo čajových nápojů a specialit.
 • Obsluha hostů a přijímání objednávek.
 • Nabízení a servírování kávy, čaje a dalších nápojů a doporučení, jaká káva nebo čaj se hodí ke kterému jídlu.
 • Zadávání objednávek do pokladního systému a inkaso plateb.
 • Tvorba nápojového lístku.
 • Péče o používané předměty (sklenice, nádobí atd.).
 • Uskladňování a kontrola zboží a předmětů používaných v kavárně nebo čajovně.
 • Vytváření míšených nápojů z kávy nebo čaje.

CZ-ISCO

 • 51322 - Baristé
 • 5132 - Barmani a příbuzní pracovníci

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Barmani a příbuzní pracovníci (CZ-ISCO 5132)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Plzeňský kraj 22 894 Kč 25 854 Kč 28 203 Kč - - -
Jihomoravský kraj 19 244 Kč 21 709 Kč 27 813 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5132 Barmani a příbuzní pracovníci 19 202 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5132 Barmani http://data.europa.eu/esco/isco/C5132

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Kuchař - číšník 65-51-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru číšník, servírka 6553H
KKOVTypeEnum.1 Kuchař-číšník, práce ve společném stravování 6551

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Práce ve stravování 65-51-E/02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru číšník, servírka 6553E

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h13.D.5011 Kalkulace ceny a vyúčtování tržeb 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.B.4011 Obsluha pokladny a pokladních systémů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.C.2011 Vyřizování objednávek hostů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.C.4011 Inkasování plateb od hostů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.A.6091 Podávání pokrmů a nápojů jednoduchou obsluhou 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.A.6004 Ošetřování a skladování kávy a čaje 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.B.6200 Nastavení a obsluha kávovaru včetně jeho údržby a čištění 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.A.6300 Výběr směsi kávy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32.A.6400 Příprava kávových nápojů dle platné technologie a odpovídající techniky přípravy kávy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e16.A.1017 Příjem surovin pro výrobu a zpracování čaje 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e16.A.1022 Mletí a prosívání surovin na výrobu čaje 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e16.D.5001 Sestavování receptur na přípravu různých druhů čaje 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e11._.0001 potravinářské suroviny, jejich skladování 2 CompetenceSuitabilityEnum.1
e16._.0035 technologie výroby nápojů na bázi kávy a čaje 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0017 způsoby plateb v obchodním styku 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32._.0001 provoz restaurací, vináren a dalších zařízení veřejného stravování, související předpisy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h32._.0031 stolničení, servírování jídel, zásady obsluhy hostů 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e16._.0036 technologie výroby bylinných a ovocných čajů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 0
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 2
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Poruchy sluchu
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Závažná onemocnění páteře
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.