Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 103394

Vrchní asistent služby cizinecké policie

Vrchní asistent služby cizinecké policie zabezpečuje dohled nad režimem ochrany státní hranice, vstupem a pobytem cizinců na území České republiky, odhaluje, prošetřuje a vyřizuje přestupky svěřené do působnosti policie, provádí jednotlivé úkony v trestním řízení.

Odborný směr: Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory
Odborný podsměr: Policie ČR
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Příslušník služby cizinecké policie - vrchní asistent, Policista služby cizinecké policie - vrchní asistent
Nadřízené povolání: Policista - vrchní asistent
Příbuzné specializace: Vrchní asistent ochranné služby, Vrchní asistent - kynolog, Vrchní asistent - specialista ICT, Vrchní asistent služby dopravní policie, Vrchní asistent služby pořádkové policie,
Regulovaná jednotka práce: Ano
Předpis regulující výkon povolání: Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky a zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

CZ-ISCO

  • 54124 - Vrchní asistenti Policie ČR
  • 5412 - Policisté

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Policisté (CZ-ISCO 5412)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 44 791 Kč 51 882 Kč 61 605 Kč
Středočeský kraj - - - 34 001 Kč 43 591 Kč 54 182 Kč
Jihočeský kraj - - - 34 011 Kč 43 125 Kč 52 686 Kč
Plzeňský kraj - - - 34 680 Kč 43 527 Kč 51 021 Kč
Karlovarský kraj - - - 22 790 Kč 40 060 Kč 52 420 Kč
Ústecký kraj - - - 30 216 Kč 43 287 Kč 52 880 Kč
Liberecký kraj - - - 32 310 Kč 42 621 Kč 54 474 Kč
Královéhradecký kraj - - - 32 966 Kč 41 740 Kč 50 540 Kč
Pardubický kraj - - - 32 889 Kč 41 002 Kč 48 708 Kč
Kraj Vysočina - - - 28 379 Kč 36 354 Kč 49 938 Kč
Jihomoravský kraj - - - 32 725 Kč 43 890 Kč 53 410 Kč
Olomoucký kraj - - - 34 797 Kč 44 561 Kč 53 015 Kč
Zlínský kraj - - - 32 559 Kč 42 878 Kč 52 918 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 34 834 Kč 44 586 Kč 54 064 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5412 Policisté - 45 420 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5412 Policisté http://data.europa.eu/esco/isco/C5412

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Bezpečnostně právní činnost 68-42-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru bezpečnostně právní činnost 6842M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xxxxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxL

Legislativní požadavky

  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Další vhodné kvalifikace

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Základní odborná příprava příslušníka Policie ČR

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21.E.2501 Dozor v objektech a na veřejných prostranstvích 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.B.4001 Obsluha diagnostických prostředků pracoviště letiště (RTG, UV-lampa, NIK-test atd.) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.C.3115 Provádění kontrol pohybu osob a dopravních prostředků v tranzitním a celním prostoru letiště 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.E.2028 Provádění zákroků proti pachatelům, používání donucovacích prostředků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.E.2071 Plnění základních úkolů policie při výkonu služby v oblasti dohledu nad režimem ochrany státní hranice, vstupem a pobytem cizinců na území ČR 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.E.2509 Provádění jednoduchých úkonů při pátrání po osobách a věcech 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.B.4111 Obsluhování kontrolních technických prostředků a zařízení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.3013 Odhalování, prošetřování a vyřizování přestupků svěřených do působnosti policie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.E.2311 Střežení a eskortování osob omezených na svobodě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.E.2072 Střežení osob umístěných v záchytných zařízeních 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.C.2022 Přijímání oznámení od občanů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.6051 Zjišťování a vyhodnocování údajů v policejních evidenčních systémech 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.8073 Vedení dokumentace v oblasti cizinecké policie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.E.5401 Ovládání obranných prostředků a prvků sebeobrany 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.E.2110 Ovládání střelných zbraní 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21._.0007 činnost cizinecké policie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0006 metody a postupy pátrání a vyšetřování, práce s informacemi 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0003 držení, nošení a používání střelných zbraní 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0099 právní základy bezpečnostní činnosti 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 3
b05 Právní povědomí 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 2
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 2
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Poznámka ke zdravotním podmínkám:

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání je upravena vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.