Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 103391

Vrchní komisař – specialista ICT

Vrchní komisař – specialista zajišťuje provoz kombinovaných nebo redukovaných projektů informačních a komunikačních systémů a řídí a koordinuje správu rozsáhlých centrálních databází sloužících k výkonu služby v policii.

Odborný směr: Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory
Odborný podsměr: Policie ČR
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Policista - vrchní komisař – specialista ICT
Nadřízené povolání: Policista – vrchní komisař
Příbuzné specializace: Vrchní komisař - manažer, Vrchní komisař služby kriminální policie a vyšetřování, Vrchní komisař - kriminalistický expert, Vrchní komisař služby pořádkové policie, Vrchní komisař služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Vrchní komisař služby cizinecké policie, Vrchní komisař - příslušník štábu, Vrchní komisař služby dopravní policie
Regulovaná jednotka práce: Ano
Předpis regulující výkon povolání: Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky a zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

CZ-ISCO

  • 33554 - Vrchní komisaři Policie ČR
  • 3355 - Policejní inspektoři, komisaři a radové Policie ČR

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Policejní inspektoři, komisaři a radové Policie ČR (CZ-ISCO 3355)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 44 560 Kč 56 491 Kč 73 832 Kč
Karlovarský kraj - - - 39 002 Kč 49 345 Kč 61 592 Kč
Pardubický kraj - - - 35 646 Kč 47 304 Kč 59 999 Kč
Zlínský kraj - - - 36 837 Kč 49 489 Kč 62 195 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3355 Policejní inspektoři, komisaři a radové Policie ČR - 51 305 Kč
33554 Vrchní komisaři Policie ČR - 62 303 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3355 Policejní inspektoři a detektivové http://data.europa.eu/esco/isco/C3355

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Bezpečnostně právní činnost 68-42-N/xx

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru aplikovaná informatika 1802R

Legislativní požadavky

  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Další vhodné kvalifikace

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Základní odborná příprava příslušníka Policie ČR

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j21.D.8011 Administrace složitých a komplexních počítačových aplikací 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.Z.2013 Koordinování a řízení správy aplikací 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.8614 Získávání a zpracování informací v oblasti primárních i sekundárních informačních zdrojů včetně zvládnutí a využití moderních informačních technologií 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.6510 Samostatné provádění náročných a složitých analytických činností 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.3011 Kontrola dodržování provozních standardů a norem v oblasti administrace počítačových aplikací 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.6231 Příprava rozborů a analýz pro tvorbu technických projektů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.D.1121 Studování analytické dokumentace aplikací v metajazycích nebo grafických diagramech aplikací 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.C.1011 Provádění konzultačních služeb a metodického řízení uživatelů aplikací 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j21._.0001 informatika 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0013 softwarová prostředí, operační systémy 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0014 programovací jazyky 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0022 analýzy uživatelských požadavků, podmínek, prostředí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0023 projektování informačních systémů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0042 správa počítačové sítě 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21._.0043 síťový software 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0042 technická, administrativní a informační bezpečnost orgánů a úřadů státní správy a samosprávy a jejich činnosti 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0099 právní základy bezpečnostní činnosti 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
l21._.0003 držení, nošení a používání střelných zbraní 6 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Poznámka ke zdravotním podmínkám:

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání je upravena vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.