Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 103386

Rada služby pro zbraně a bezpečnostní materiál

Rada služby pro zbraně a bezpečnostní materiál metodicky řídí a usměrňuje státní dozor v oblasti zbraní a bezpečnostního materiálu v rámci Ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Policejního prezidia ČR, stanovuje postupy a provádí nejnáročnější analýzy a hodnocení metod, forem a účinnosti globálních policejních opatření v rámci působnosti ředitelství služby.

Odborný směr: Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory
Odborný podsměr: Policie ČR
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Rada služby pro zbraně a střelivo, Policista - rada služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Příslušník služby pro zbraně a bezpečnostní materiál – rada
Nadřízené povolání: Policista – rada
Příbuzné specializace: Rada služby cizinecké policie, Rada - kriminalistický expert, Rada - příslušník štábu, Rada služby pořádkové policie, Rada služby kriminální policie a vyšetřování, Rada služby dopravní policie, Rada - manažer
Regulovaná jednotka práce: Ano
Předpis regulující výkon povolání: Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky a zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

CZ-ISCO

  • 33555 - Radové Policie ČR
  • 3355 - Policejní inspektoři, komisaři a radové Policie ČR

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Policejní inspektoři, komisaři a radové Policie ČR (CZ-ISCO 3355)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 44 560 Kč 56 491 Kč 73 832 Kč
Karlovarský kraj - - - 39 002 Kč 49 345 Kč 61 592 Kč
Pardubický kraj - - - 35 646 Kč 47 304 Kč 59 999 Kč
Zlínský kraj - - - 36 837 Kč 49 489 Kč 62 195 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3355 Policejní inspektoři, komisaři a radové Policie ČR - 51 305 Kč
33555 Radové Policie ČR - 75 699 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3355 Policejní inspektoři a detektivové http://data.europa.eu/esco/isco/C3355

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru bezpečnostně právní studia 6806T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program xxxxT

Další vhodné kvalifikace

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Základní odborná příprava příslušníka Policie ČR

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21.D.8319 Komplexní zajišťování agend vydávání osvědčení nebo potvrzení podle zvláštních zákonů 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.Z.2003 Komplexní koordinování a usměrňování výkonu služby v jednotlivých složkách policie ČR 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.3509 Hodnocení metod, forem a účinnosti komplexních policejních opatření 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.3311 Odborné ověřování a došetřování podkladů pro správní řízení 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.3127 Posuzování a sledování účinnosti přijatých opatření při provádění kontrolní činnosti 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.2572 Příprava a tvorba normativních aktů a řídících rozhodnutí v rámci Policie ČR 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.2517 Příprava, vypracování a kompletace interních směrnic k zajištění bezpečnosti v jednotlivých oblastech 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.3572 Samostatné provádění metodického odborného dohledu policejní činnosti 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.6422 Stanovování postupů a tvůrčí komplexní řešení nejnáročnějších analýz a hodnocení globálních policejních opatření při zajišťování bezpečnostní politiky 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.8002 Vykonávání správních činností v jednotlivých složkách policie ČR 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.0013 Vyhledávání bezpečnostních rizik a stanovení opatření k jejich eliminaci 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.E.2110 Ovládání střelných zbraní 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21._.0099 právní základy bezpečnostní činnosti 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0042 technická, administrativní a informační bezpečnost orgánů a úřadů státní správy a samosprávy a jejich činnosti 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0003 držení, nošení a používání střelných zbraní 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 2
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 3
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 2
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 2
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 2
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 2
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 3
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 3
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 2
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 3
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Poznámka ke zdravotním podmínkám:

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání je upravena vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.