Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103015

Pracovník údržby a technického dozoru

Pracovník údržby a technického dozoru zodpovídá za řešení a konzultace technických problémů méně důležitého charakteru na jemu svěřených objektech a zajišťuje běžnou údržbu strojů, zařízení a budov.

Odborný směr: Povolání bez oboru a mezioborová
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Další odborné podsměry: nezařazeno do odborného podsměru, nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Pracovník údržby, Technický pracovník
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Běžná údržba mechanického strojního vybavení.
 • Běžná údržba a opravy méně závažných závad na elektrospotřebičích.
 • Demontáž starého vybavení.
 • Příležitostný odvoz/dovoz materiálu/zboží z/na svěřené objekty.
 • Konzultace při výběru a rozhodování o nákupu technického vybavení.
 • Periodické odečty měřících zařízení (vodoměry, plynoměry, elektroměry).
 • Zajištění údržbářských prací na exteriérech i interiérech svěřených budov a prostor.
 • Montáž nově dodaného vybavení.

CZ-ISCO

 • 51530 - Správci objektů
 • 5153 - Správci objektů

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Správci objektů (CZ-ISCO 5153)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 17 426 Kč 24 838 Kč 41 681 Kč 22 208 Kč 27 398 Kč 38 512 Kč
Středočeský kraj 15 512 Kč 28 006 Kč 47 312 Kč 20 922 Kč 26 097 Kč 35 125 Kč
Jihočeský kraj 23 904 Kč 31 330 Kč 46 556 Kč 21 448 Kč 27 041 Kč 35 827 Kč
Plzeňský kraj 22 317 Kč 36 009 Kč 50 275 Kč 21 452 Kč 26 611 Kč 35 303 Kč
Karlovarský kraj - - - 21 143 Kč 25 687 Kč 34 662 Kč
Ústecký kraj - - - 20 185 Kč 25 718 Kč 34 283 Kč
Liberecký kraj - - - 20 553 Kč 24 835 Kč 33 502 Kč
Královéhradecký kraj - - - 21 052 Kč 26 732 Kč 34 499 Kč
Pardubický kraj - - - 21 241 Kč 25 841 Kč 34 666 Kč
Kraj Vysočina - - - 20 498 Kč 25 531 Kč 33 696 Kč
Jihomoravský kraj - - - 20 540 Kč 25 574 Kč 34 296 Kč
Olomoucký kraj - - - 20 078 Kč 25 343 Kč 33 491 Kč
Zlínský kraj - - - 21 015 Kč 26 359 Kč 34 326 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 19 832 Kč 24 797 Kč 33 040 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5153 Správci objektů 25 006 Kč 25 877 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5153 Správci objektů http://data.europa.eu/esco/isco/C5153

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž prachem x x
Zátěž chemickými látkami x x
Celková fyzická zátěž x x
Práce ve výškách x x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Elektrikář 26-51-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru elektrikář, elektrotechnické práce 2651H
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik opravář, opravářské práce 2366H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Strojní mechanik 23-51-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba 2351H

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71.A.1008 Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.A.3029 Montáž a zapojování elektroinstalací a elektrických zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.A.6911 Provedení prací pod napětím nízkého napětí 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81.B.4432 Obsluha a údržba ručního elektrického a pneumatického nářadí a strojků 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.2054 Nanášení malířských nátěrů štětkou, štětcem a válečkem 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e74.C.2902 Vedení evidence servisních zásahů a oprav technických zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e74.A.4171 Opravy a servisní zásahy v rámci povolených oprávnění 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.2068 Provádění laků a nátěrů na kov, dřevo a jiné podklady 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
h31.A.4111 Provádění opravárenských a údržbářských prací menšího rozsahu, např. zednických, zámečnických, sklenářských apod. 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e81._.0011 vnitřní elektrické rozvody a silnoproudá zařízení 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e81._.0039 osvětlovací tělesa a jejich vlastnosti 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0015 elektrické stroje a přístroje 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e81._.0004 měření elektrických veličin 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0003 stavební technologie 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
g11._.0048 technologie malířských prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
g11._.0044 technologie lakýrnických a natěračských prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 3
b03 Numerická způsobilost 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf