Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 30106

Inspektor justiční stráže

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2017 – 2018. Inspektor justiční stráže organizuje a řídí vymezené činnosti justiční stráže při ostraze objektů a zajišťování ochrany, pořádku a bezpečnosti soudů, státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Odborný směr: Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory
Odborný podsměr: Vězeňská služba ČR
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Nadřízené povolání: Inspektor vězeňské služby
Příbuzné specializace: Inspektor vězeňské stráže
Regulovaná jednotka práce: Ano

CZ-ISCO

  • 54135 - Vrchní inspektoři Vězeňské služby ČR
  • 54134 - Inspektoři Vězeňské služby ČR
  • 5413 - Pracovníci vězeňské služby

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5413 Dozorci ve věznicích http://data.europa.eu/esco/isco/C5413

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Bezpečnostně právní činnost 68-42-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost 68xxN
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost 68xxR

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání xxxxN
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program xxxxR

Další vhodné kvalifikace

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Vzdělávání a výcvik v rámci příslušných složek Ministerstva spravedlnosti

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21.Z.4211 Organizování vzdělávání a výcviku příslušníků justiční stráže 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.D.3222 Kontrola a hodnocení kvality a výsledků práce podřízených pracovníků 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.8212 Vedení příslušné dokumentace v oblasti inspekce justiční stráže 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.Z.1211 Řízení a organizování stanovených činností příslušníků justiční stráže při střežení objektů, pořádku a bezpečnosti v budovách soudů a státních zastupitelství 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.Z.1212 Řízení a organizování vymezených činností příslušníků justiční stráže při zajišťování bezpečnosti výkonu pravomocí soudů a státních zastupitelství 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21._.0021 činnost justiční stráže 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0022 činnost vězeňské stráže 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.