Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 7718

Ošetřovatel

Ošetřovatel pod odborným dohledem způsobilého zdravotnického pracovníka poskytuje ošetřovatelskou péči, dále se ve spolupráci s lékařem podílí na léčebné, rehabilitační, paliativní, neodkladné a diagnostické péči.

Odborný směr: Zdravotnictví a farmacie
Odborný podsměr: nelékařská povolání
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Nurse auxiliary, Hospital attendant, Kranken Pfleger
Regulovaná jednotka práce: Ano
Předpis regulující výkon povolání: Povolání je vykonáváno v rámci zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, v souladu s vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

CZ-ISCO

  • 53211 - Ošetřovatelé v oblasti pobytové péče
  • 5321 - Ošetřovatelé a pracovníci v sociálních službách v oblasti pobytové péče

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Ošetřovatelé a pracovníci v sociálních službách v oblasti pobytové péče (CZ-ISCO 5321)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 25 247 Kč 32 790 Kč 41 380 Kč 32 836 Kč 42 395 Kč 51 514 Kč
Středočeský kraj - - - 29 462 Kč 35 139 Kč 42 805 Kč
Jihočeský kraj - - - 30 909 Kč 36 221 Kč 41 420 Kč
Plzeňský kraj - - - 30 771 Kč 37 800 Kč 47 352 Kč
Karlovarský kraj 18 004 Kč 26 803 Kč 35 571 Kč 29 659 Kč 35 338 Kč 44 731 Kč
Ústecký kraj 23 925 Kč 31 430 Kč 41 539 Kč 27 247 Kč 34 355 Kč 42 575 Kč
Liberecký kraj 23 265 Kč 29 912 Kč 37 631 Kč 28 146 Kč 35 730 Kč 42 303 Kč
Královéhradecký kraj - - - 30 903 Kč 36 954 Kč 43 709 Kč
Pardubický kraj 25 412 Kč 30 697 Kč 37 110 Kč 27 898 Kč 33 560 Kč 38 933 Kč
Kraj Vysočina 25 214 Kč 29 853 Kč 35 289 Kč 27 507 Kč 34 409 Kč 40 971 Kč
Jihomoravský kraj - - - 31 077 Kč 37 469 Kč 44 074 Kč
Olomoucký kraj 24 597 Kč 32 940 Kč 43 609 Kč 29 217 Kč 35 612 Kč 41 631 Kč
Zlínský kraj 25 205 Kč 30 469 Kč 35 321 Kč 28 170 Kč 32 925 Kč 37 210 Kč
Moravskoslezský kraj 25 425 Kč 29 640 Kč 38 691 Kč 28 033 Kč 34 393 Kč 41 907 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5321 Ošetřovatelé a pracovníci v sociálních službách v oblasti pobytové péče 30 483 Kč 35 443 Kč
53211 Ošetřovatelé v oblasti pobytové péče 32 743 Kč 36 116 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5321 Ošetřovatelé a příbuzní pracovníci v oblasti zdravotnictví (kromě domácí péče) http://data.europa.eu/esco/isco/C5321

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Ošetřovatel 53-41-H/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru ošetřovatelství 5341H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Poznámka ke vzdělání:

Další možnou školní přípravu definuje příslušná legislativa.

Další vzdělání

Akreditované kurzy

  • Akreditovaný kvalifikační kurz v oboru ošetřovatel

Legislativní požadavky

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.

Další vhodné kvalifikace

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Povinnost celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků je upravena zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.
  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče získané v jiném členském státě EU než v České republice nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci se řídí především hlavou VII zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, a dalšími souvisejícími předpisy.
  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče získané mimo členském státy EU se řídí především hlavou VIII zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, a dalšími souvisejícími předpisy.

Poznámka k další vhodné kvalifikaci:

V případě nabývání způsobilostí pro výkon povolání způsobem uvedeným v části „Další vzdělávání“ (viz výše) je nutné splnit příslušné vstupní kvalifikační požadavky definované poskytovatelem dalšího vzdělávání.

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k13.D.0017 Poskytování a zajišťování základní a specializované ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.A.0001 Manipulace s léčivými prostředky a jejich podávání pacientům 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.A.0002 Manipulace se zdravotnickými prostředky podle doporučení výrobců, jejich kontrola a správné ukládání 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.A.0005 Asistence při určených ošetřovatelských, diagnostických nebo léčebných výkonech pod přímým vedením způsobilého zdravotnického pracovníka 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0008 Poskytování zdravotní péče v souladu s právními předpisy a standardy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0012 Práce se zdravotnickou dokumentací a s informačním systémem poskytovatele zdravotnických služeb 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.C.0001 Komunikace s pacienty v obtížných a krizových situacích 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.C.0005 Komunikace s problémovými a agresivními pacienty 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k13._.0041 ošetřovatelství v klinických oborech zejména interním lékařství, chirurgii, pediatrii, péči o matku a novorozence a geriatrii 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0042 zásady správné manipulace s biologickým materiálem, léčivými přípravky a zdravotnickými prostředky 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0043 sociální a další obory související s poskytováním ošetřovatelské péče zejména v základech psychologie a komunikace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0002 etika zdravotnického povolání 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0003 organizace a řízení zdravotní péče, včetně vedení dokumentace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0004 právní předpisy související s poskytováním zdravotní péče, podpora a ochrana veřejného zdraví 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0005 první pomoc a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Poznámka ke zdravotním podmínkám:

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání je upravena vyhláškou č. 271/2012 Sb., o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.