Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 102601

Kamnář pro renovaci dobových topidel

Kamnář pro renovaci dobových topidel provádí opravy a zprovoznění historických kachlových kamen, krbů a topidel, včetně opravy kování a keramických částí.

Odborný směr: Stavebnictví a zeměměřictví
Odborný podsměr: stavební řemesla
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Kamnář restaurátor
Nadřízené povolání: Kamnář
Příbuzné specializace: Kamnář stavitel krbů, Kamnář stavitel kachlových kamen a kachlových sporáků, Kamnář montér kamen na biomasu,
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod.
 • Posouzení stavu topidla, jeho stability a soudržnosti.
 • Posouzení stavební připravenosti a bezpečnostních rizik včetně požárních.
 • Provádění drobných zámečnických prací při opravě kování.
 • Stavba rozebraného topidla dle stanoveného technologického postupu včetně zabudování kování.
 • Provádění opravy napojení na komín dle platné normy.
 • Provádění kamnářských prací a drobných stavebních prací.
 • Připojení topidla na sopouch komínu.
 • Provádění topných zkoušek.
 • Ošetřování a údržba nástrojů, nářadí a pomůcek.

CZ-ISCO

 • 34332 - Restaurátoři (kromě uměleckých)
 • 71122 - Kamnáři, zedníci ohnivzdorného zdiva
 • 3433 - Konzervátoři, restaurátoři a preparátoři a příbuzní pracovníci v galeriích, muzeích a knihovnách
 • 7112 - Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb

Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb (CZ-ISCO 7112)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 14 600 Kč 23 376 Kč 42 632 Kč 26 225 Kč 31 261 Kč 40 083 Kč
Středočeský kraj - - - 26 065 Kč 28 981 Kč 36 815 Kč
Ústecký kraj - - - 21 955 Kč 27 882 Kč 32 348 Kč
Královéhradecký kraj - - - 25 442 Kč 28 165 Kč 32 275 Kč
Kraj Vysočina - - - 24 627 Kč 28 557 Kč 34 761 Kč
Jihomoravský kraj - - - 24 563 Kč 28 466 Kč 32 647 Kč
Zlínský kraj - - - 22 345 Kč 27 630 Kč 32 017 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 21 984 Kč 28 435 Kč 32 423 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3433 Konzervátoři, restaurátoři a preparátoři a příbuzní pracovníci v galeriích, muzeích a knihovnách - 31 808 Kč
7112 Zedníci, kamnáři, dlaždiči a montéři suchých staveb 24 266 Kč 28 671 Kč
34332 Restaurátoři (kromě uměleckých) - 33 958 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
7112 Zedníci a dlaždiči http://data.europa.eu/esco/isco/C7112

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž prachem x x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x x
Práce ve výškách x x
Duševní zátěž x x
Zátěž vibracemi x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Kamnář 36-67-H/02
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem v oboru zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce 3667H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Zedník 36-67-H/01

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Kamnář/kamnářka pro renovaci dobových topidel (36-055-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11.D.2021 Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a materiálů pro stavbu, přestavbu a opravy různých typů kamen, sporáků a krbů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g13.A.4027 Provádění zkoušek otopných soustav 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.3312 Připojování topidel na komín 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.1092 Čtení stavebních výkresů a dokumentace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.3930 Provozní kontrola konstrukce, funkce a připojení topidel na komín, posuzování topidel z hlediska požární ochrany 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.A.4001 Rozebírání individuálně stavěného dobového topidla s ohledem na jeho stáří a možnost poškození, dle stanoveného technologického postupu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.3413 Zdění topeniště renovovaného topidla dle technické dokumentace 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
e62.A.4011 Oprava glazury kachlů pomocí studených glazur 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.6025 Zajištění stability individuálně stavěného dobového topidla při jeho montáži 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m13.A.3036 Stavba rozebraného individuálně stavěného dobového topidla, dle stanoveného technologického postupu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.D.1350 Vedení technické dokumentace o průběhu práce 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11.A.1244 Ruční a strojní opracovávání kamnářských keramických a kovových materiálů 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
g11._.0001 technické kreslení ve stavebnictví 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0018 zámečnické prvky ve stavebnictví 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
e63._.0011 žáruvzdorné stavební a keramické materiály 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0031 technologie zednických prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.1
g11._.0047 technologie kamnářských prací 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0022 bezpečnost práce a požární ochrana ve stavebnictví 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
g11._.0057 předpisy a technické normy ve stavebnictví 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 0
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 0
b06 Jazyková způsobilost v češtině 0
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 0
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 0
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 0
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 0
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 0
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 2
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 0
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná onemocnění páteře
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.