Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 30356

Samostatný správní referent vězeňství

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2017 – 2018. Samostatný správní referent vězeňství komplexně zajišťuje agendu vězněných osob včetně sledování trvání výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody. Toto povolání je vykonáváno v rámci zákona č. 555/1992 Sb. o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhlášky č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Odborný směr: Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory
Odborný podsměr: Vězeňská služba ČR
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Regulovaná jednotka práce: Ano

CZ-ISCO

  • 54131 - Referenti a vrchní referenti Vězeňské služby ČR
  • 5413 - Pracovníci vězeňské služby

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5413 Dozorci ve věznicích http://data.europa.eu/esco/isco/C5413

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Obecně právní činnost 68-41-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost 68xxN

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání xxxxN
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program xxxxR

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21.D.5311 Provádění výpočtů doby trvání vazby nebo trestu odnětí svobody 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.8313 Provádění administrativních úkonů spojených s přijímáním, přemisťováním a propouštěním vězněných osob 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.C.8315 Plnění ohlašovací povinnosti o změnách během výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody příslušným orgánům 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.8318 Komplexní vedení databáze osobních, vazebních a rozsudkových údajů vězněných osob v informačním systému 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.8319 Komplexní zajišťování agend vydávání osvědčení nebo potvrzení podle zvláštních zákonů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.8320 Administrativní příprava eskort vězněných osob 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.8321 Vedení příslušných evidencí v oblasti samostatného správního referenta vězeňství 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21._.0031 zásady a předpisy výkonu vazby a trestu odnětí svobody 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.