Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 30105

Inspektor vězeňské stráže

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2017 – 2018. Inspektor vězeňské stráže jorganizuje a řídí vymezené činnosti vězeňské stráže při ostraze věznic a osob, dbá na dodržování zákonných podmínek výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Odborný směr: Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory
Odborný podsměr: Vězeňská služba ČR
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Nadřízené povolání: Inspektor vězeňské služby
Příbuzné specializace: Inspektor justiční stráže,
Regulovaná jednotka práce: Ano

CZ-ISCO

  • 54134 - Inspektoři Vězeňské služby ČR
  • 5413 - Pracovníci vězeňské služby

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5413 Dozorci ve věznicích http://data.europa.eu/esco/isco/C5413

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Bezpečnostně právní činnost 68-42-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost 68xxR
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost 68xxN

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program xxxxR
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání xxxxN

Další vhodné kvalifikace

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Vzdělávání a výcvik v rámci příslušných složek Ministerstva spravedlnosti

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21.Z.4221 Organizování preventivní a výchovné práce s určenými osobami, které vykonávají vazbu nebo trest odnětí svobody 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.Z.4222 Organizování vzdělávání a výcviku příslušníků vězeňské stráže 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i51.D.3222 Kontrola a hodnocení kvality a výsledků práce podřízených pracovníků 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.8222 Vedení požadovaných evidencí v oblasti inspekce vězeňské stráže 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.Z.1221 Řízení činnosti příslušníků oddělení nebo skupin při střežení, předvádění a eskortování určených osob ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.Z.1222 Řízení stanovených činností příslušníků oddělení nebo skupin při střežení objektů a prostorů věznic 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21._.0022 činnost vězeňské stráže 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.