Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102658

Vedoucí pracovník internetového obchodu

Vedoucí pracovník internetového obchodu řídí a koordinuje pracovníky, obchodní a další činnosti související s provozem internetového obchodu.

Odborný směr: Obchod a marketing
Odborný podsměr: nákup a prodej zboží, služeb a nemovitostí
Kvalifikační úroveň: Pomaturitní krátkodobé vzdělání
Alternativní názvy: Vedoucí e-shopu
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Vyjednávání obchodních podmínek a odborné konzultace s dodavateli.
 • Plánování vývoje a úprav webových stránek internetového obchodu.
 • Kontrola evidence a skladování zboží.
 • Vedení a kontrola elektronických evidencí zákazníků a dodavatelů.
 • Zajišťování a řízení propagace obchodu, nabízeného zboží a služeb na internetu a v sociálních sítích.
 • Sběr údajů, jejich analýza a tvorba plánu s ohledem na prognózu budoucího vývoje trhu v daném odvětví či sortimentní řadě.
 • Vedení provozní jednotky a kolektivu pracovníků internetového obchodu.
 • Řešení složitějších provozních záležitostí.

CZ-ISCO

 • 52220 - Vedoucí pracovních týmů v prodejnách
 • 5222 - Vedoucí pracovních týmů v prodejnách

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Vedoucí pracovních týmů v prodejnách (CZ-ISCO 5222)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 23 077 Kč 36 288 Kč 60 028 Kč - - -
Středočeský kraj 22 959 Kč 31 040 Kč 53 033 Kč - - -
Jihočeský kraj 23 699 Kč 33 040 Kč 54 161 Kč - - -
Plzeňský kraj 23 634 Kč 36 006 Kč 54 739 Kč - - -
Karlovarský kraj 22 269 Kč 34 092 Kč 57 561 Kč - - -
Ústecký kraj 22 825 Kč 32 106 Kč 55 273 Kč - - -
Liberecký kraj 23 498 Kč 31 287 Kč 52 839 Kč - - -
Královéhradecký kraj 21 511 Kč 28 794 Kč 48 953 Kč - - -
Pardubický kraj 23 155 Kč 28 479 Kč 48 368 Kč - - -
Kraj Vysočina 23 389 Kč 30 032 Kč 48 886 Kč - - -
Jihomoravský kraj 20 868 Kč 30 071 Kč 48 600 Kč - - -
Olomoucký kraj 21 288 Kč 28 720 Kč 51 764 Kč - - -
Zlínský kraj 20 671 Kč 26 792 Kč 47 525 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 22 723 Kč 29 616 Kč 48 376 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5222 Vedoucí pracovních týmů v prodejnách 32 044 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5222 Vedoucí pracovních týmů v prodejnách http://data.europa.eu/esco/isco/C5222

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Pracovní doba, směnnost x x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru provoz obchodu 6641L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání 6341M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Informační technologie 18-20-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru gymnázium 7941K
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů ekonomika a administrativa 63xxM

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h14.C.3001 Nákup vymezeného sortimentu zboží a materiálů 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.C.2221 Projednávání běžných záležitostí s obchodními partnery včetně reklamačního řízení 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14.D.3002 Posuzování nabídek jednotlivých dodavatelů dle stanovených kritérií (užitné vlastnosti, kvalita, cena, způsob dopravy, dodací lhůty atp.) 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.C.2231 Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.C.3012 Profesionální jednání ve styku se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány v souladu s platnou legislativou 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.B.4013 Práce s informačními a komunikačními technologiemi 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.D.5021 Plánování druhu a množství zboží, které je třeba objednat do prodejny dle předpokládaného odbytu 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.D.8311 Vedení požadovaných evidencí (dokumentace a podklady pro účetnictví, pro přepravce apod.) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22.D.3422 Identifikace žádoucích funkcí webových stránek 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.D.5020 Plánování druhu a množství zásob pro obchodně provozní jednotku dle předpokládaného prodeje 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.D.5221 Vyhodnocování a rozbor obchodní činnosti dle požadovaných kritérií ve stanovených časových intervalech 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.D.5241 Vyhodnocování a provádění rozborů příčin reklamací 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.D.8239 Vedení administrativní agendy v obchodně provozní jednotce 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13.Z.2002 Řízení provozu obchodně provozní jednotky a lidských zdrojů 5 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h13._.0002 provoz maloobchodu 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h13._.0011 zásady vedení prodejny 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j22._.0042 práce s internetem 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11._.0001 marketing obecně 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11._.0003 průzkum trhu 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11._.0011 reklama, její hlavní zásady 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11._.0012 reklamní cíle a strategie 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11._.0022 obchodní vyjednávání 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
h14._.0001 zbožíznalství obecně 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 4
4.5 Kompetence k samostatnosti 4
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění páteře
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.