Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 101630

Samostatný pracovník prodeje v pojišťovnictví

Samostatný pracovník prodeje v pojišťovnictví systematicky buduje obchodní vztahy s klíčovými pojišťovacími zprostředkovateli a klíčovými klienty.

Odborný směr: Bankovnictví, finance a pojišťovnictví
Odborný podsměr: pojišťovnictví
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Key Account Manager, Obchodní manažer, Sales Advisor, Insurance Advisor Specialist
Nadřízené povolání: Samostatný pracovník v pojišťovnictví
Příbuzné specializace: Samostatný pojišťovací poradce, Samostatný technik likvidace pojistných událostí, Pojistný matematik asistent, Upisovatel asistent, Metodik v pojišťovnictví, Asistent riskmanažera v pojišťovnictví
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Koordinace práce se stávajícími a získávání nových pojišťovacích zprostředkovatelů.
 • Identifikace příležitostí na trhu a jejich využití při získávání nových klientů.
 • Rozvoj a udržování dobrých obchodních vztahů s klíčovými klienty a pojišťovacími zprostředkovateli.
 • Zavádění nových produktů a jejich podpora u zprostředkovatelů.
 • Poskytování dobrého zákaznického servisu - rychlé vyřizování požadavků klientů.
 • Spolupráce s underwritery.
 • Reporting obchodních výsledků, včetně sledování výkonu dalších obchodních poradců.
 • Řízení obchodních skupin a týmů.
 • Vedení příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 33211 - Odborní pojišťovací poradci
 • 3321 - Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví (CZ-ISCO 3321)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 29 508 Kč 39 721 Kč 63 610 Kč - - -
Jihočeský kraj 29 769 Kč 42 425 Kč 71 525 Kč - - -
Karlovarský kraj 28 530 Kč 40 707 Kč 75 859 Kč - - -
Ústecký kraj 25 829 Kč 39 541 Kč 61 266 Kč - - -
Liberecký kraj 29 801 Kč 41 529 Kč 76 685 Kč - - -
Královéhradecký kraj 30 155 Kč 40 103 Kč 69 391 Kč - - -
Pardubický kraj 29 865 Kč 41 752 Kč 69 197 Kč - - -
Kraj Vysočina 25 891 Kč 37 041 Kč 52 838 Kč - - -
Jihomoravský kraj 26 537 Kč 39 946 Kč 63 694 Kč - - -
Olomoucký kraj 27 318 Kč 40 279 Kč 54 455 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 15 288 Kč 39 881 Kč 54 229 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3321 Odborní pracovníci v oblasti pojišťovnictví 39 887 Kč -
33211 Odborní pojišťovací poradci 36 629 Kč -

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Finančnictví a bankovnictví 63-43-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů ekonomie 62xxR

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů ekonomie 62xxR
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání 6341M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů obchod 66xxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru ekonomika a podnikání 6341L

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i12.C.3001 Nabízení pojistných produktů a získávání klientů pojišťovny 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
i12.D.8523 Shromažďování a zpracovávání informací o nasycenosti trhu v dané lokalitě (průzkum trhu) 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.D.8016 Vedení požadovaných evidencí a dokumentací 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.C.1004 Zabezpečení klientského informačního servisu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.D.1003 Orientace v právních a ostatních předpisech souvisejících s pojištěním 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12.D.1006 Orientace na pojistném trhu a v nabídce produktů konkurenčních institucí 6 CompetenceSuitabilityEnum.1
i12.C.3003 Vyhledávání pojišťovacích zprostředkovatelů a dojednávání podmínek spolupráce 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
i12._.0057 postupy a psychologie prodeje pojistných produktů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12._.0071 pojišťovací legislativa včetně pojistných podmínek 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31._.0001 pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i31._.0021 náležitosti úřední a obchodní korespondence 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12._.0051 pojišťovnictví obecně, druhy pojištění a jejich rozsahy pojistného krytí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12._.0052 produkty v pojišťovnictví 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
i12._.0066 postupy při uzavírání pojistných smluv 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.