Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 8600

Samostatný kryptograf

Samostatný kryptograf koordinuje provoz kryptografického pracoviště, zajišťuje bezpečnostní správu kryptografických systémů.

Odborný směr: Ochrana majetku, osob a zdraví
Odborný podsměr: technické bezpečnostní služby
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Cryptographer, Odborný kryptograf
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Koordinace provozu pracoviště kryptografické ochrany.
 • Analýza odolnosti prostředků kryptografické ochrany.
 • Organizace provozu, údržby, oprav, obnovy a rozvoje radiokomunikačních zařízení na jednotlivých úsecích komunikací.
 • Řízení montážních a oživovacích prací, uvádění do provozu systémů kryptografické ochrany.
 • Práce na implementaci kryptografických prostředků.
 • Zpracování kryptografických analýz technických prostředků.
 • Testování systému, evidence kryptografického materiálu.
 • Školení uživatelů kryptografické ochrany.
 • Vedení příslušné dokumentace.

CZ-ISCO

 • 33434 - Odborní pracovníci bezpečnostních systémů a ochrany údajů
 • 3343 - Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace (CZ-ISCO 3343)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 24 816 Kč 38 735 Kč 61 760 Kč 28 426 Kč 39 739 Kč 57 604 Kč
Středočeský kraj 21 505 Kč 36 474 Kč 59 451 Kč 28 864 Kč 35 795 Kč 49 058 Kč
Jihočeský kraj 20 623 Kč 28 970 Kč 43 447 Kč 28 449 Kč 35 661 Kč 46 191 Kč
Plzeňský kraj - - - 28 948 Kč 37 231 Kč 49 280 Kč
Karlovarský kraj 19 403 Kč 27 318 Kč 50 272 Kč 27 404 Kč 33 325 Kč 46 470 Kč
Ústecký kraj 23 103 Kč 34 937 Kč 59 387 Kč 28 295 Kč 35 714 Kč 52 672 Kč
Liberecký kraj 23 897 Kč 31 813 Kč 50 301 Kč 27 365 Kč 34 529 Kč 47 303 Kč
Královéhradecký kraj 22 915 Kč 34 955 Kč 59 218 Kč 28 738 Kč 35 167 Kč 47 447 Kč
Pardubický kraj 16 779 Kč 32 131 Kč 51 973 Kč 28 198 Kč 35 242 Kč 48 837 Kč
Kraj Vysočina - - - 27 666 Kč 35 105 Kč 51 401 Kč
Jihomoravský kraj 20 841 Kč 34 640 Kč 53 663 Kč 27 904 Kč 35 216 Kč 46 570 Kč
Olomoucký kraj 20 703 Kč 32 291 Kč 48 622 Kč 28 189 Kč 36 304 Kč 51 840 Kč
Zlínský kraj 15 423 Kč 29 878 Kč 46 432 Kč 28 416 Kč 36 383 Kč 49 433 Kč
Moravskoslezský kraj 19 326 Kč 32 140 Kč 52 388 Kč 27 841 Kč 35 279 Kč 49 697 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3343 Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace 35 237 Kč 36 463 Kč
33434 Odborní pracovníci bezpečnostních systémů a ochrany údajů 40 109 Kč 41 083 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3343 Odborní asistenti v administrativě http://data.europa.eu/esco/isco/C3343

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Bezpečnostně právní činnost 68-42-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru slaboproudá elektrotechnika 2601R
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru elektronika 2643N

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru aplikovaná elektronika 2646N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru vojenská technika - elektrotechnická 2611R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru elektrotechnika a informatika 2612R
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxN
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 26xxR
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru telekomunikace 2645N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru požární ochrana a průmyslová bezpečnost 3908R

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21.D.6411 Analýza odolnosti prostředků kryptografické ochrany 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.6412 Zpracování kryptografických analýz technických prostředků 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.B.6413 Testování kryptografických systémů 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.8412 Vedení příslušné dokumentace, evidence kryptografického materiálu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.9411 Kódování a dekódování zpráv 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.C.6411 Školení uživatelů kryptografické ochrany 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.A.4551 Zajišťování, řízení a provádění montážních a oživovacích prací systémů kryptografické ochrany a jejich uvádění do provozu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.A.2412 Provádění specializovaných činností při výrobě, testování nebo evidenci kryptografického materiálu 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.2413 Práce na implementací kryptografických prostředků 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.E.2552 Zabezpečování bezpečnostní správy kryptografických systémů, správa banky dat 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.Z.2421 Koordinace provozu pracoviště kryptografické ochrany 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.Z.2422 Zajišťování operativního (dispečerského) řízení provozu radiových spojů a operačního styku s vysílacím střediskem 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
j21.Z.2551 Organizace provozu, údržby, oprav, obnovy a rozvoje radiokomunikačních zařízení na jednotlivých úsecích komunikací 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21._.0041 kryptografie 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0042 technická, administrativní a informační bezpečnost orgánů a úřadů státní správy a samosprávy a jejich činnosti 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21._.0055 technické bezpečnostní systémy 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 4
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 4
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.