Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103532

Technik bazénu

Technik bazénu bazénu zajišťuje provoz technologických zařízení k úpravě vody, údržbu a provoz bazénu, koupaliště nebo aqvaparku.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: montáž, opravy, seřizování strojů, přístrojů a zařízení
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Swimming pool attendance
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Dohled nad provozem zařízení a jeho částí.
 • Zaškolování zaměstnanců pro práci v jednotlivých částech provozu.
 • Údržba a drobné opravy technologických zařízení (např. čerpadla, filtry).
 • Dohled nad dodržováním zásad ochrany zdraví a bezpečnosti návštěvníků a zaměstnanců.
 • Dohled nad nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami.
 • Dohled nad úklidem bazénu podle schváleného dezinfekčního řádu.
 • Dohled nad zajišťováním požadované kvality vody v bazénu.
 • Dohled nad dodržovánímprovozního řádu bazénu nebo koupaliště.
 • Dohled nad stavem venkovních ploch.
 • Spolupráce při poskytování první pomoci a předlékařské první pomoci.
 • Spolupráce s orgány činnými v hygienickém dozoru.

CZ-ISCO

 • 51513 - Vedoucí provozu sportovních zařízení
 • 5151 - Vedoucí provozu stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Vedoucí provozu stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení (CZ-ISCO 5151)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 16 808 Kč 23 274 Kč 48 368 Kč 21 457 Kč 32 455 Kč 43 339 Kč
Středočeský kraj - - - 22 484 Kč 33 575 Kč 41 807 Kč
Jihočeský kraj - - - 21 644 Kč 32 488 Kč 40 225 Kč
Plzeňský kraj - - - 21 697 Kč 34 126 Kč 42 332 Kč
Karlovarský kraj - - - 21 637 Kč 31 884 Kč 41 090 Kč
Ústecký kraj - - - 22 266 Kč 32 464 Kč 41 385 Kč
Liberecký kraj - - - 24 342 Kč 33 157 Kč 41 192 Kč
Královéhradecký kraj - - - 22 630 Kč 33 574 Kč 40 584 Kč
Pardubický kraj 19 847 Kč 30 320 Kč 45 336 Kč 23 402 Kč 33 651 Kč 41 139 Kč
Kraj Vysočina - - - 24 746 Kč 33 982 Kč 41 335 Kč
Jihomoravský kraj - - - 22 436 Kč 32 861 Kč 41 702 Kč
Olomoucký kraj - - - 20 544 Kč 32 221 Kč 41 720 Kč
Zlínský kraj - - - 23 859 Kč 33 186 Kč 39 233 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 20 310 Kč 32 243 Kč 40 546 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
5151 Vedoucí provozu stravovacích, ubytovacích a dalších zařízení 25 338 Kč 32 828 Kč
51513 Vedoucí provozu sportovních zařízení 26 460 Kč 29 538 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5151 Provozní pracovníci stravovacích, ubytovacích zařízení, kanceláří a dalších zařízení http://data.europa.eu/esco/isco/C5151

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami x x
Zátěž teplem x
Zátěž hlukem x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž chladem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Práce ve výškách x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojník 23-65-H/01
RVP Chemik 28-52-H/01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s výučním listem xxxxH
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ekonomika a podnikání 6341M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru chemická technologie 2841M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru strojírenství 2341L
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru stavebnictví 3647M

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m31.D.1911 Orientace v předpisech pro provoz veřejného bazénu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13.B.4021 Ovládání úpravny vody na veřejném bazénu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31.Z.5002 Zajišťování provozu veřejného bazénu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31.D.2111 Dodržování hygieny provozu veřejného bazénu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31.D.1009 Orientace v profesích na veřejném bazénu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
m31.Z.1901 Zajišťování ekonomického provozu veřejného bazénu 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k11._.0007 první pomoc 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
f13._.0051 technologie úpravy vody 3 CompetenceSuitabilityEnum.2
k12._.0099 hygienické předpisy 3 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 1
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 1
b03 Numerická způsobilost 1
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.6 Kompetence k vedení lidí 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 2
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Imunodeficitní stavy
 • Chronická onemocnění jater
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění páteře
 • Klaustrofobie
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.