Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 5270

Samostatný papírenský technik výzkumný a vývojový pracovník

Samostatný papírenský technik výzkumný a vývojový pracovník provádí řešení konkrétních výzkumných a vývojových úkolů se zadanými vstupy a vymezenými výstupy ve výrobě papíru a celulózy.

Odborný směr: Výroba a zpracování papíru
Odborný podsměr: výroba papíru
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Product engineer, Technik výzkumu, Výzkumný pracovník, Diplomovaný papírenský technik výzkumný a vývojový pracovník
Nadřízené povolání: Samostatný papírenský technik
Příbuzné specializace: Samostatný papírenský technik technolog, Samostatný papírenský technik kontrolor jakosti, Samostatný papírenský technik dispečer, Samostatný papírenský technik pracovník řízení jakosti
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zjišťování trendů ve vývoji technologií při výrobě papíru a celulózy
 • Vyhodnocování informací o vývoji a spotřebě jednotlivých produktů a výrobků papíru a celulózy.
 • Stanovení strategických alternativ pro výrobu papíru a celulózy.
 • Sledování a vyhodnocování nákladových trendů a jejich srovnávání se světovým vývojem.
 • Řešení zadaných úkolů v oblasti technologické výroby papíru a celulózy.

CZ-ISCO

 • 31191 - Technici ve výzkumu a vývoji v ostatních průmyslových oborech
 • 3119 - Technici v ostatních průmyslových oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Technici v ostatních průmyslových oborech (CZ-ISCO 3119)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 26 403 Kč 38 356 Kč 59 218 Kč 27 548 Kč 32 499 Kč 54 359 Kč
Středočeský kraj 27 266 Kč 40 020 Kč 66 341 Kč 26 464 Kč 34 246 Kč 47 486 Kč
Jihočeský kraj 24 628 Kč 42 126 Kč 59 824 Kč 24 932 Kč 33 351 Kč 46 629 Kč
Plzeňský kraj 30 845 Kč 41 238 Kč 62 522 Kč 29 186 Kč 38 738 Kč 54 244 Kč
Karlovarský kraj - - - 32 037 Kč 38 407 Kč 54 438 Kč
Ústecký kraj 30 716 Kč 42 189 Kč 76 827 Kč 29 662 Kč 37 761 Kč 46 885 Kč
Liberecký kraj 26 510 Kč 40 891 Kč 68 259 Kč 27 072 Kč 34 717 Kč 53 835 Kč
Královéhradecký kraj 27 153 Kč 38 236 Kč 53 162 Kč 27 854 Kč 34 456 Kč 43 433 Kč
Pardubický kraj 23 776 Kč 33 909 Kč 54 677 Kč 27 966 Kč 35 610 Kč 48 448 Kč
Kraj Vysočina 24 740 Kč 36 979 Kč 60 180 Kč 26 538 Kč 34 588 Kč 47 482 Kč
Jihomoravský kraj 23 127 Kč 37 118 Kč 60 178 Kč 27 442 Kč 35 997 Kč 49 320 Kč
Olomoucký kraj - - - 29 050 Kč 37 908 Kč 45 792 Kč
Zlínský kraj 28 423 Kč 34 510 Kč 58 620 Kč 24 133 Kč 29 119 Kč 39 000 Kč
Moravskoslezský kraj 17 692 Kč 36 147 Kč 53 772 Kč 30 519 Kč 38 417 Kč 44 311 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3119 Technici v ostatních průmyslových oborech 37 991 Kč 35 814 Kč
31191 Technici ve výzkumu a vývoji v ostatních průmyslových oborech 40 494 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3119 Technici ve fyzikálních a příbuzných oborech jinde neuvedení http://data.europa.eu/esco/isco/C3119

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Polygrafie 34-31-N/xx
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru polygrafie 3441R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru chemie a chemická technologie 2801R
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru průmyslová chemie a chemická technologie 2831N
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru chemie 1407R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru analytická chemie 1403R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru speciální technologie 3906R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program v oboru anorganická chemie 1401R
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů 28xxR
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru aplikovaná chemie 2844N
KKOVTypeEnum.1 Vyšší odborné vzdělání v oboru polygrafie 3441N

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e41.D.1001 Orientace v normách a v technických podkladech v papírenské výrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e41.D.2650 Zpracování koncepcí, metodik a prognóz rozvoje v papírenské výrobě 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e41.D.7750 Řešení výzkumných a vývojových úkolů v papírenské výrobě 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e41.Z.2950 Mezinárodní spolupráce při řešení výzkumných a vývojových úkolů v papírenské výrobě 6 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e41._.0011 suroviny v papírenské výrobě 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e41._.0021 technologie výroby a zpracování buničiny 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e41._.0022 technologie výroby papíru, kartonů a lepenek 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e41._.0023 technologie zpracování papíru na papírenské výrobky 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
e41._.0061 systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti výroby a zpracování papíru 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e41._.0099 ekonomika a řízení papírenské výroby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e52._.0001 základy chemických technologií, základní druhy strojů, zařízení a surovin 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.