Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 30583

Specialista služební přípravy

Specialista služební přípravy koordinuje a usměrňuje činnosti v oblasti zbraní a donucovacích prostředků včetně střelecké přípravy celníků. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti. Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2019 – 2020.

Odborný směr: Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory
Odborný podsměr: Celní správa ČR
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Celník, Customs Officer
Nadřízené povolání: Celník specialista
Příbuzné specializace: Specialista celního pátrání,
Regulovaná jednotka práce: Ano

CZ-ISCO

  • 54139 - Ostatní pracovníci vězeňské služby
  • 5413 - Pracovníci vězeňské služby

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
5413 Dozorci ve věznicích http://data.europa.eu/esco/isco/C5413

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru bezpečnostně právní studia 6806T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů právo, právní a veřejnosprávní činnost 68xxT
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program xxxxT

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21.D.8031 Vedení evidencí zbraní, střeliva a donucovacích prostředků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.D.8032 Vedení příslušné dokumentace v oblasti služební přípravy celníků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.C.1031 Poskytování rad a odborných konzultací v oblasti metodiky speciální přípravy celníků včetně jejich přípravy střelecké a v oblastech využívání zbraní a donucovacích prostředků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.B.2031 Zajišťování oprav poškozených či jinak nevyhovujících zbraní 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.C.6031 Zajišťování služební tělesné, střelecké a taktické přípravy a přípravy k používání donucovacích prostředků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.A.4031 Provádění stanovených technických prohlídek zbraní 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
l21.Z.2031 Koordinace činností v oblasti zbraní a donucovacích prostředků včetně střelecké a speciální přípravy celníků 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
l21._.0003 držení, nošení a používání střelných zbraní 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.